Veelgestelde vragen


Waarom doneren aan wetenschappelijk onderzoek?

De overheid is een belangrijke financier van wetenschappelijk onderzoek, maar zeker niet de enige. Bijdragen van particulieren en bedrijven vormen een waardevolle aanvulling op de middelen voor fundamenteel of toegepast onderzoek. Vaak gaat het dan om een onderwerp waarbij de gever nauw betrokken is, vanuit eigen ervaringen of persoonlijke fascinatie.

Wat is de rol van het Ubbo Emmius Fonds?

De stichting Ubbo Emmius Fonds heeft als doel het onderwijs en onderzoek van de Rijksuniversitet Groningen te ondersteunen. De stichting werft daarvoor de middelen en geeft deze voor 100% door aan het betreffende onderwijs- of onderzoeksproject.

Wat zijn de fiscale voordelen van mijn gift?

Het Ubbo Emmius Fonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 18 oktober 2012 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst).

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op http://www.belastingdienst.nl.

Onderzoek wie schreven de Dode Zeerollen

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

In dit onderzoeksproject probeert Mladen Popović met behulp van moderne technieken uit de kunstmatige intelligentie uit te vinden wie de Dode Zeerollen hebben geschreven. Het belang van de Dode Zeerollen is moeilijk te overschatten. Het zijn de oudste manuscripten die we hebben van de Hebreeuwse bijbel en het Oude Testament. Het fascinerende van de Dode Zeerollen is dat ze een inkijkje geven in het vormingsproces van wat later de Bijbel is gaan heten. In totaal bestaat ongeveer 20 procent van de Dode Zeerollen uit Oudtestamentische teksten. De andere manuscripten zijn heilige teksten die uiteindelijk niet gecanoniseerd zijn. Maar er zijn ook astronomische geschriften gevonden en kalenderteksten. De teksten leveren ons een schat aan nieuwe informatie op. Ze hebben ons beeld van het jodendom in die tijd, maar ook van het vroege christendom, veranderd.

 

Staat je vraag er niet bij?

Mail naar uef@rug.nl en je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.