€ 22.140 opgehaald
€ 20.000 Ons doel
110% Bereikt
Project is afgesloten

De Dode Zeerollen behoren tot de belangrijkste archeologische vondsten ooit. Halverwege de vorige eeuw werden in de grotten rond Qumran bijna duizend manuscripten ontdekt uit de tijd vóór en rond het begin van onze jaartelling. Ze bieden een unieke inkijk in het ontstaan van wat later de Bijbel is gaan heten. Mladen Popović, directeur van het wereldvermaarde Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar de vaak zwaar gehavende geschriften. Hij wil met behulp van kunstmatige intelligentie uitvinden wie de Dode Zeerollen hebben geschreven en gekopieerd. Daarvoor zoekt hij jouw steun.

Mladen wil samen met Lambert Schomaker, wetenschappelijk directeur van het Artificial Intelligence Institute van de RUG, de Dode Zeerollen digitaal analyseren. De verwachting is dat met zeer geavanceerde technieken voor patroonherkenning en beeldverwerking de individuele schrijvers van de teksten kunnen worden herkend. Zo wordt het mogelijk te achterhalen wie welke teksten schreef, of er één of meerdere mensen aan een tekst werkten en hoe belangrijk hun rol was. Met die kennis is het mogelijk de Dode Zeerollen en de cultuur waar zij uit voortkwamen nog beter te begrijpen. 

 

Leer MONK lezen

Aan het Artificial Intelligence Institute is een uniek systeem ontwikkeld voor de ontsluiting van historische en handgeschreven archieven. In dit systeem, MONK, zijn ook alle fragmenten van de Dode Zeerollen ingevoerd. MONK moet nu leren letters, woorden en handschriften te herkennen. Dat kan door het systeem zo veel mogelijk analyses te laten uitvoeren en de fouten die MONK maakt handmatig te herstellen. Hoe meer analyses, hoe efficiënter het systeem handschriften zal kunnen identificeren en letters zal kunnen herkennen die met het oog vrijwel onleesbaar zijn. De minutieuze verschillen tussen de lettervormen geven de computer bovendien hints over de individuele 'hand' van elke schrijver. De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk vastgelegd in een database die een belangrijke aanvulling zal bieden op de huidige ‘oude’ paleografische kennis.

 

Geheimen

Jij kunt het onderzoek van Mladen en zijn team mogelijk maken. Met € 20.000 is het mogelijk om een derde van de documenten in groot detail te analyseren. Dit is het begin van een bruikbare database van letter- en woordstijlen. Op grond hiervan kan het onderzoek naar handschriftherkenning in de Dode Zeerollen een flinke stap vooruit maken. Maak je donatie over via deze site. Je helpt ons ook door deze pagina te delen, bijvoorbeeld via Facebook, met je familie, vrienden en collega’s. Vraag ook hen dit project te steunen. Elk bedrag is welkom. Samen kunnen we het Qumran Instituut helpen de geheimen van de Dode Zeerollen verder te ontrafelen. Hartelijk dank alvast voor je steun!

 

 

 

RUG .

uef@rug.nl