€ 17.429 Opgehaald
€ 20.000 Ons doel
87% Bereikt

In 2019 is de UCF Foundation opgericht om de bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership toegankelijk te maken voor studenten vanuit de hele wereld, ongeacht hun financiële status. 

Visie

Wij geloven dat duurzame ontwikkeling alleen bereikt kan worden door hedendaagse uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Deze uitdagingen moeten worden opgepakt door inclusieve leiders die zijn getraind in het integreren van kennis vanuit verschillende disciplines, culturen en achtergronden. We streven naar een toekomst waar deze onderzoeks- en leermogelijkheden voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht iemands financiële achtergrond.

Missie

Ons doel is om onderzoek en onderwijs binnen de driejarige bachelor of science in Global Responsibility & Leadership voor iedereen toegankelijk te maken en zo een diverse leeromgeving te creëren. In de opleiding worden jongeren van verschillende achtergronden getraind om het initiatief te nemen om mondiale uitdagingen te verbinden met lokale oplossingen. We bereiken ons doel door fondsen te werven voor aankomende studenten vanuit de hele wereld en beurzen toe te kennen aan studenten op basis van behoefte en verdienste.

Misha Haider vertelt waarom dit belangrijk is:

Hi! My name is Misha Haider and I am from Pakistan. Presently, I am enrolled in the bachelor program ‘Global Responsibility & Leadership’, at University of Groningen.
After finishing high school, my focus on what I wanted to achieve in life was crystal clear. I wanted to acquire the skillset necessary for a professional career geared towards achieving a cleaner environment, absolute tolerance for diversity of opinion, greater gender equality and eradicating poverty and hunger through advocacy for social and distributive justice.

That was when I got to know about this new program starting at the university, which seemed really intriguing to me. Hence, today I am one happy and content student studying in what I believe. The ambiance of the campus and the people involved in building it are all very helpful and sweet which made me feel right at home since the beginning. The scholarship I received to cover a part of the living expenses acted like an added cherry on top.

More information? Please visit www.ucffoundation.nl)

 

 

 Misha Haider

Wat doen we met uw donatie?

Met uw donatie creëren we studiebeurzen voor studenten die anders niet bij ons zouden kunnen studeren omdat hun financiële middelen hiertoe niet toereikend zijn. We focussen specifiek op studenten uit niet-EU/EER landen, omdat het collegegeld voor hen € 12.600 per jaar is (drie keer zo hoog als voor EU/EER studenten). 

Wilt u ons steunen? Elk bedrag is welkom!