€ 835 opgehaald
€ 25.000 Ons doel
3% Bereikt

“Er is geen beweging in te krijgen”, “elke keer dezelfde eindeloze discussie”, “ik word er moe en moedeloos van…”. Zomaar een paar uitspraken van jonge professionals die vol ambitie en energie begonnen bij een (grote) organisatie. Ze dachten vernieuwing te brengen, maar in plaats daarvan lopen ze vast in een moeras van werkwijzen, gewoontes en ongrijpbare processen. Hoe kan je als jonge professional vernieuwing brengen in de vaak logge en complexe organisaties en zorg je er tevens voor dat je je eigenheid behoud en dat je niet opbrand? En belangrijk: hoe bereid je je daarop voor?

Een heel effectieve methode hiervoor is de systemische methode. Deze methode helpt bij het leren omgaan met de sociale en organisatorische context waarin we werken en wordt al veelvuldig gebruikt bij leiderschapsontwikkeling en teambuilding. De huidige kennis is gebaseerd op jarenlange ervaringen in de praktijk, maar de solide wetenschappelijke basis ontbreekt. Hierdoor is het lastig om een breed draagvlak binnen het reguliere onderwijs te vinden voor het gebruik van deze methode. Dit is jammer, want ontwikkeling van zelfleiderschap, juist onder studenten en jonge professionals, wordt gezien als belangrijk element in het nemen van verantwoordelijkheid in  grote maatschappelijke vraagstukken en het beter managen van zichzelf, waardoor bijvoorbeeld klachten als burn-out kunnen worden voorkomen.

Salome Scholtens, van de Afdeling Gezondheidspsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), doet in samenwerking met de afdeling Organisatie Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek naar deze methode. Ze heeft € 25.000 nodig om een onderzoekslijn op te zetten om inzicht te krijgen in de werking en de effectiviteit van deze methode. Er zal een junior onderzoeker worden aangesteld om de huidige wetenschappelijke kennis te verzamelen, studies op te zetten naar de werking van de methode en de inzichten te delen met het veld. Op die manier wordt een effectieve, wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld die kan worden geïmplementeerd in het onderwijs. Met meer wetenschappelijke onderbouwing kan niet alleen de kwaliteit van de methode zelf verbeterd worden, maar zal de bereidheid binnen het onderwijs groter worden om deze aanpak in te zetten. 

Een begin is er al: sinds 2017 wordt de systemische methode toegepast in het medisch onderwijs in Groningen voor de ontwikkeling van medisch leiderschap. Een belangrijk kenmerk van dit onderzoek is dat Salome Scholtens de principes van Open Science heeft omarmt. Zij streeft naar een zo transparant mogelijk onderzoek, het zo breed mogelijk delen van de resultaten en een goede verbinding met de maatschappij. Om die reden is er een website opgezet waarop de voortgang van het onderzoek te volgen is en waar materiaal en uitkomsten gedeeld worden (www.seedsandleaves.nl).

Steun het onderzoek

Jij kunt het onderzoek en het delen van de inzichten van Salome Scholtens mogelijk maken. Voor het aannemen van een junior onderzoeker en het uitvoeren van het onderzoek is € 25.000 nodig. Via deze crowdfundingactie is het heel eenvoudig een donatie te doen. En je kunt ons helpen door de pagina te delen, bijvoorbeeld via Facebook, met je familie, vrienden en collega’s. Vraag ook hen ons onderzoek te steunen.

De RUG en UMCG streven voortdurend naar verbeteren van het onderwijs. Daarbij worden ook innovatieve methoden die in andere velden hun waarde hebben bewezen toegepast. Het is voor de RUG en het UMCG ook belangrijk om bij te dragen aan een goede wetenschappelijke basis voor deze innovatieve methode. In dit onderzoek wordt intensief samengewerkt met trainingsinstituten, adviesbureaus en (team)coaches en in de Noordelijke regio, waaronder het Bert Hellinger Instituut Nederland. Op deze manier kunnen inzichten uit dit onderzoek meteen worden toegepast en vinden vragen vanuit de praktijk hun weg naar de wetenschap.

Ik ben Salome Scholtens, onderzoeker en trainer bij de afdeling Gezondheidspsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In diverse (project) management banen heb ik gezien hoeveel impact de sociale structuur waarin je werkt invloed heeft op de effectiviteit en productiviteit van mensen en teams en op hun welbevinden. Om die reden heb ik diverse opleidingen gevolgd in het toepassen van systemisch werk in organisaties. Ik ben gefascineerd door deze methode. Hoewel de methode zo breed wordt toegepast is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hoewel ik van oorsprong een achtergrond heb in voedingsonderzoek en epidemiologie, heb ik hierom een onderzoekslijn opgezet in systemisch perspectief. De voortang en resultaten van dit onderzoek wil ik zo breed mogelijk delen. Je kunt hierover lezen op: www.seedsandleaves.nl. Naast dit onderzoek, werk ik als programma manager op het vlak van Open Science en FAIR research data bij het Genomic Coordination Centre bij het UMCG.