Normal 608a86c010c46991eafb0fbe8abe2f68901aa001
€ 400 opgehaald
€ 5.000 Ons doel
8% Bereikt

Onderwijs en onderzoek zijn de motor van vooruitgang in onze samenleving. In Groningen geloven we dat wetenschap de wereld kan veranderen. En jij kunt daaraan bijdragen. Het Ubbo Emmius Fonds zoekt steun voor bijzondere wetenschappelijke projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuwe medische behandelwijzen, andere energievormen, solide rechtspraak, inzichten in mens en maatschappij, ze vinden allemaal hun oorsprong in academische kennis. Extra geld biedt onderzoekers speelruimte om projecten op te zetten waarvan de uitkomst onzeker is: er kunnen geweldige nieuwe inzichten worden verworven, maar evengoed doodlopende wegen worden betreden. Voor de ontwikkeling van (fundamenteel) onderzoek is een dergelijke ‘speeltuin’ enorm belangrijk. Ook kan de universiteit met extra geld studenten meer mogelijkheden en ondersteuning in hun opleiding bieden of bijvoorbeeld talenten uit ontwikkelingslanden de kans geven  om in Groningen te studeren.     

Door het Ubbo Emmius Fonds (UEF) te steunen, stimuleer je de wetenschap op het gebied dat voor jou belangrijk is. Je kunt bijdragen aan een van de volgende thema’s:     

  • Gezondheid: hoe kunnen we langer gezond, gelukkig en maatschappelijk actief blijven?   
  • Energie: de overgang van de huidige fossiele energiebronnen naar nieuwe, duurzame energieproductie.
  • Duurzaamheid: het creëren en onderhouden van een duurzame en evenwichtige samenleving.
  • Onderwijs: talentvolle studenten worden gesteund door middel van verschillende beurzen.             

Deze thema's zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar, onderzoek is steeds meer interdisciplinair. Bovendien floreert goed onderzoek in een omgeving waarin goed onderwijs wordt gegeven en vice versa. Op deze manier draagt de universiteit via haar onderwijs en onderzoek actief bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken. Heb je geen voorkeur voor een van de hiervoor genoemde thema’s, dan kun je geven aan het UEF in het algemeen en bepaalt het fonds welk project op dat moment de steun het meest nodig heeft.

Gezondheid
Welke factoren bepalen ons fysieke, psychische en sociale welbevinden? Nieuwe kennis leidt tot kansen om gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van mensen te verbeteren. Het gaat over medische vragen, over het voorkómen en behandelen van ziektes. En ook over hoe mensen hun leven vormgeven en hoe ze bij afnemende gezondheid zelf regie over hun leven kunnen houden.

Projecten van het UEF voor het thema gezondheid:    
- Onderzoek naar de biologische oorzaken van verouderingsziekten als Alzheimer, Parkinson en Huntington. Lees meer >>
- Onderzoek naar de genetische oorzaken van astma bij jonge kinderen. Lees meer >> 
- Onderzoek naar de nieuwste methodes om kankercellen te bestuderen.
Lees meer >>  

Energie
Hoe kan er in de toekomst nog worden voldaan aan de steeds grotere vraag naar energie? Het streven van de universiteit is om een bijdrage te leveren aan de overgang van de huidige fossiele energiebronnen naar nieuwe, duurzame energieproductie. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gecombineerd op het gebied van geopolitiek, wetgeving, economie, management en organisatie, natuurkunde, scheikunde, biologie, psychologie, informatietechnologie en ruimtelijke wetenschappen.

Projecten van het UEF voor het thema energie:             
- Onderzoek naar het opwekken van schone energie uit beweging. Lees meer >>       
- Onderzoek naar de interactie tussen licht en materie en het gebruik hiervan voor de opwekking van energie. Lees meer >>

Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid richt zich op een eerlijke en rechtvaardige samenleving die duurzaam is en de weerbaarheid van mensen vergroot. Door middel van (fundamenteel) onderzoek wordt er bijgedragen aan het creëren en onderhouden van een evenwichtige samenleving. Er is sterke focus op het bouwen van bruggen tussen wetenschap en beleid en om de maatschappelijke impact van de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen te verbeteren.

Projecten van het UEF voor het thema duurzaamheid:               
- Onderzoek en onderwijs dat bijdraagt aan stabiele en duurzame samenlevingen in ontwikkelingslanden. Lees meer >>
- Onderzoek naar de routes, het gedrag en de aantallen van trekkende wadvogels. Lees meer >>     

Onderwijs
De Rijksuniversiteit Groningen wil studenten de waarden, vaardigheden en kennis bijbrengen die ze nodig hebben om uit te groeien tot de volgende wereldwijde generatie van onafhankelijke, verantwoordelijke leiders, innovators, academici en professionals die ook kritisch kunnen nadenken. Daartoe krijgen studenten onderwijs in een uitdagende omgeving, die is gericht op zowel persoonlijke ontwikkeling en ambitie, als creativiteit, ondernemersgeest en een wederzijds streven naar topresultaten. Hierbij kunnen beurzen de ambities van talentvolle studenten die kennis en ervaring willen opdoen buiten de gebaande paden realiseren.              

Projecten van het UEF voor het onderwijs:               
- EBF-beurzen geven talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de kans om aan de RUG te kunnen studeren. Lees meer >>       
- JSM-beurzen geven studenten geneeskunde en tandheelkunde de kans zich al tijdens de studie extra te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek. Lees meer >>    

Onderwijs en onderzoek zijn de motor van vooruitgang in onze samenleving. In Groningen geloven we dat wetenschap de wereld kan veranderen. Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) zoekt steun voor bijzondere projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van gezondheid, energie, duurzaamheid en onderwijs. Er wordt onder andere bijgedragen aan de projecten van het UEF via de alumnikringen. Deze pagina biedt de mogelijkheid om ook online een donatie te doen.        

De impact van donaties is vaak veel meer dan het bedrag zelf. De onderzoekers die steun krijgen via het UEF hebben een sterkere band met het algemene publiek en communiceren veel meer met de buitenwereld over hun onderzoek. Er is bovendien sprake van een vliegwieleffect: doordat onderzoekers extra financiële steun krijgen, hebben ze de mogelijkheid en middelen onderzoek te doen dat vervolgens weer de basis vormt om bijvoorbeeld (Europese) onderzoek subsidies in de wacht te slepen.             

Wil je meer weten over doneren aan het UEF of wil je dat jouw donatie aan een specifiek project wordt besteed? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag uitgebreid over de mogelijkheden, afgestemd op jouw persoonlijke wensen.