€ 3.838 Opgehaald
€ 15.000 Ons doel
25% Bereikt

Sinds jaar en dag ondersteunt het Groninger Universiteitsfonds (GUF) studenten die een tijd willen studeren of stage lopen in het buitenland met een bijdrage in de reis- en verblijfskosten.


Zoals Jeri Nijland, studente MSc-programma Biologie aan de Faculteit Science & Engineering. Zij volgde een onderzoeksstage aan de McGill University in Montreal, Canada van oktober 2014 tot mei 2015.

 

'Met behulp van de GUF beurs voor Excellente Studenten had ik de kans om naar het Douglas Mental Health University Institute (McGill University) in Montreal te gaan. Aan dit instituut wordt, naast de behandeling van patiënten, ook veel onderzoek gedaan naar psychiatrische stoornissen. Ik werkte hier als Research Trainee bij de afdeling “Study and Treatment of Circadian Rhythms”, onder begeleiding van Prof. Dr. Diane B. Boivin. Deze afdeling maakt gebruik van speciale onderzoeksruimtes, de zogenoemde “tijdsvrije ruimtes”. Dat geeft je als onderzoeker de mogelijkheid om de rol van de biologische klok te bestuderen onder strikt gecontroleerde condities. Doordat het lab onderdeel uitmaakt van het psychiatrisch ziekenhuis, kon ik dankzij deze buitenlandse stage heel gespecialiseerd onderzoek doen naar psychiatrische stoornissen.' - Jeri NijlandHet doel van Jeri's stage was te bestuderen of lichttherapie een rol kan spelen in de behandeling van depressie bij patiënten die lijden aan een bipolaire stoornis. Voor deze groep zijn er momenteel weinig goede behandelingen. Bij andere typen van depressie liet lichttherapie al wel een positief effect zien. Bovendien blijken bipolaire patiënten vaak last te hebben van een verstoorde slaap en ontregelde ritmes in activiteit gedurende de dag. Het idee is dat deze factoren wellicht invloed hebben op de gemoedstoestand. Uit Jeri's onderzoek kwamen een aantal erg interessante resultaten  Momenteel is zij samen met Prof. Dr. Boivin en Prof. Dr. Beaulieu bezig om dit gepubliceerd te krijgen.

Jeri:

'Al met al is mijn studiereis een ontzettend leuke en leerzame ervaring geweest, waarin ik me zowel op professioneel als op sociaal gebied heb ontwikkeld en veel heb geleerd. Graag wil ik het Groninger Universiteitsfonds dan ook bedanken voor de financiële bijdrage die deze reis mede mogelijk heeft gemaakt.'


Het Groninger Universiteitsfonds wil graag meer studenten de gelegenheid geven een tijd in het buitenland te studeren, maar heeft daarvoor helaas onvoldoende middelen.

 

Wilt u het Groninger Universiteitsfonds daarbij helpen?

 

De studenten stellen zich hieronder voor en vertellen wat zij met een beurs van het GUF willen bereiken.

Lopende acties

 

  Mirela Petkova
I am Mirela and I study International Relations and International Organisation (IRIO). The relations of Europe with Asian countries have my special interest and I believe that with dialogue we can shape our future. The EU-Asia cooperation is one of the most fundamental branches of global politics through which we can do so. As of November 1st, 2018 I will become an intern at EIAS, the European Institute for Asian Studies in Brussels, Belgium. Read more >>

Afgesloten acties:

 

Mirthe Bakker
Eind april vertrek ik naar Dodoma, de hoofdstad van Tanzania, om daar twee maanden lang coschappen te lopen in een van de grootste ziekenhuizen van het land. In deze periode zal ik op vier verschillende afdelingen meelopen – en waarschijnlijk ook veel meedóén - en op die manier ervaren hoe het is om arts te zijn in de tropen. Lees meer >>

 

Dorien van den Brink
In april vertrek ik naar Dodoma, de hoofdstad van Tanzania. Ik ga daar 2 maanden lang coschappen lopen in een regionaal ziekenhuis om op die manier te ervaren hoe het werk is als tropenarts. Even uit mijn comfort zone qua zowel taal als cultuur; een hele bijzondere ervaring denk ik! Lees meer >>

 

Zoë Houben
Deze zomer ga ik stage lopen bij de Social Justice Collaborative (SJC) in Oakland . Dit is een pro-deo advocatenbureau. Zij vechten voor immigranten die het land uit worden gezet. In 2017 heeft de SJC 370 families vertegenwoordigd, 700 aanvragen gedaan voor legaal verblijf, 360 kinderen bijgestaan en 300 werkvergunningen geregeld. Lees meer >>


 

 

 

Jan Bakker
Per begin september ga ik drie maanden aan de slag bij de Office of the Attorney General for the District of Columbia in Washington D.C. Op de afdeling Civil Litigation zal ik Amerikaanse burgers helpen bij hun procedures op het gebied van het burgerlijke recht. Daarnaast ga ik een klein onderzoek verrichten over een nader te bepalen onderwerp. Lees meer >>

 

Toni Hoenders 
De doornstaartrayadito is een Zuid-Amerikaanse zangvogel waarvan verschillende populaties in sterk contrasterdende gebieden broeden. Tijdens mijn MSc onderzoek zal ik me bezig houden met de vraag welke aanpassingen in gedrag en fysiologie er nodig zijn in welk klimaat om succesvolle nakomelingen voort te brengen. Eind augustus vertrek ik naar Chili en daar zal ik zal vier maanden in een veldstation in Villarrica verblijven om een wilde rayaditopopulatie te bestuderen. Lees meer >>


 

Marloes van der Werf
In de maanden september, oktober en november zet ik mij in op de afdeling Consumer Protection van het Office of te Attorney General for the District of Columbia voor Amerikaanse consumenten. Door het geven van juridisch advies aan consumenten en het ondersteunen van onderzoeken naar oneerlijke en misleidende handelspraktijken, zal ik zo bijdragen aan een veilige en rechtmatige omgeving voor Amerikaanse consumenten! Lees meer >>

  

Chantal Jongen
Halverwege september vertrek ik naar de plaats Dhulikel in Nepal. Dit ligt 1,5 uur rijden vanaf de hoofdstad Kathmandu. Ik zal hier 2 maanden lang coschappen lopen in een van de grootste ziekenhuizen van het land. Ik zal in deze tijd waarschijnlijk op 2 verschillende afdelingen meelopen/meehelpen. Op die manier hoop ik te leren en ervaren hoe het er in een Aziatisch ziekenhuis aan toe gaat. Lees meer >>

 

 

 

Margreet Kunst
Van eind oktober tot en met eind december 2018 zal ik mijn sociale coschappen gaan lopen in het Kumi Hospital gelegen in Kumi, Oeganda. Gedurende mijn sociale coschap zal ik mij met name bezig gaan houden met de public health in Oeganda. Dit betekent dat ik mij met name zal focussen op preventieve maatregelen. Lees meer >>

 

 

 

De Stichting Groninger Universiteitsfonds werd opgericht op 4 maart 1893 door de hoogleraren van de Groninger Universiteit. Bij het 100-jarig bestaan in 1993 werd de geschiedenis beschreven en vastgelegd in een publicatie “Groninger Universiteitsfonds 1893-1993” door drs. Franck R.H. Smit.

 

Doel
De Stichting Groninger Universiteitsfonds stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als middel om dit doel te bereiken komen o.a. in aanmerking:

  • het subsidiëren van studiereizen in het buitenland voor studenten
  • het subsidiëren van excursies door studenten (onder begeleiding van docent/docenten)
  • het subsidiëren van wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband
  • het verlenen van subsidie bij de organisatie door eenheden van de RUG van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops in Groningen of in de noordelijke provincies
  • financiële steun bij lezingen georganiseerd door de RUG van buitenlandse wetenschappers
  • het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de RUG

 

ANBI status
Het Groninger Universiteitsfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Let op: voor deze campagne wordt het GUF ondersteund door haar zusterorganisatie het Ubbo Emmius Emmius Fonds, dat eveneens beschikt over de ANBI-status. Uw donatie wordt afgewikkeld door het UEF, maar zal voor 100% worden overgedragen aan het GUF. 

Meer weten?

Meer over het GUF en haar activiteiten vindt u hier.