Normal b51b567d18cb5d40e74fe45c9a45904587b7b079
€ 1.452 opgehaald
€ 27.500 Ons doel
5% Bereikt

Het thema van het 81e lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen is All Inclusive. Het Eric Bleumink Fonds (EBF) past perfect bij dit thema. Het EBF biedt talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de kans om in Groningen te studeren. Zo kunnen zij een bijdrage leveren aan ontwikkeling in hun eigen land. Sinds de start in 2000 hebben 71 jonge, ambitieuze en getalenteerde studenten een EBF-beurs ontvangen. De totale kosten voor één beurs bedragen ongeveer € 27.500.

Met deze speciale lustrum-crowdfundingcampagne willen we een bedrag inzamelen voor het EBF. In september 2019 starten er vijf nieuwe EBF-studenten met hun studie en het zou mooi zijn als er in 2020 zes EBF studenten kunnen starten!

Jij kunt ons daarbij helpen door te doneren of door zelf een actie te starten. Elk bedrag is welkom!

 

Over het Eric Bleumink Fonds

Het EBF is een fonds op naam van stichting Ubbo Emmius Fonds. Het Ubbo Emmius Fonds steunt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de RUG en heeft de ANBI-status. Giften aan het Ubbo Emmius Fonds ten behoeve van het EBF zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Omdat alle kosten van het Ubbo Emmius Fonds worden gedragen door de universiteit, komt uw donatie volledig ten goede aan het EBF en uiteindelijk aan de bursalen.