Normal 6472f9a6a3cadf39bed1a872015fbba17f27ca06
€ 715 opgehaald
€ 20.000 Ons doel
3% Bereikt

Leukemie is een ziekte die nog steeds moeilijk te behandelen is. Maar we begrijpen wel steeds beter waarom dat zo is. We kennen intussen de spelers, de mutaties in ons DNA, die leiden tot leukemie. Onze uitdaging voor de toekomst is om te begrijpen hoe die mutaties de normale bloedvorming verstoren. Dat doen we onder meer door deze mutaties in te bouwen in het DNA van gezonde stamcellen. Op deze wijze zijn we in staat om te ontrafelen hoe moleculaire veranderingen in de cel leiden tot een verstoorde bloedvorming. Daarnaast gebruiken we deze modellen om nieuwe behandelmethoden te testen.

 

 

prof.dr. Jan Jacob Schuringa

 
"Binnen individuele patiënten kunnen verschillende populaties kankercellen bestaan met unieke DNA mutaties, die elk hun eigen medicijn nodig hebben. In de afgelopen jaren hebben we leukemiespecifieke markers (plasmamembraaneiwitten) in kaart gebracht. Daarmee kunnen we nu leukemiecellen onderscheiden van normale bloedcellen, en zelfs verschillende populaties kankercellen binnen één patiënt. De uitdaging voor de toekomst zal zijn of we met deze kennis het ziekteverloop in de patiënt ook beter kunnen volgen, en of we deze markers kunnen gebruiken om de juiste medicijnen naar de juiste cellen te sturen om zo te komen tot een patiënt-specifieke behandelmethode: ‘persoonlijk en precies’."

 

Professor Schuringa en zijn team werken hard aan verbeteringen van behandelmethoden. Zij hebben een nieuwe aanpak gekozen om leukemie beter te bestrijden. De identificatie van de populatie in een specifieke kankercel bij individuele patiënten is steeds beter mogelijk.

Met een persoonlijke en een precieze aanpak zorg Schuringa voor grotere overlevingskansen bij leukemie. Een aanpak die al wordt toegepast in de kliniek van het UMCG, maar die verder verfijnd en uitgerold moet worden. Multi-pipetten maakt deze verfijning en verdere uitrol mogelijk. Daardoor wordt de kans op overleving groter. 

De multi-pipetten zijn echter duur in het gebruik. U kunt het leukemie onderzoek wat verder brengen en prof. Schuringa helpen bij de aanschaf van een behoorlijke hoeveelheid multi-pipetten.

Steunt u hem alstublieft en doneer!

Meer over deze actie weten?

Neem dan contact op met 

Gerda Klooster MSc
Stichting Steunfonds UMCG
Coördinator Charitatieve Fondsenwerving UMCG

Projectleider UMCG Kanker Researchfonds

g.g.klooster@umcg.nl - www.umcg.nl

Hanzeplein 1 | De Brug 7.089 | T +31(0)50 361 3122