€ 0 opgehaald
€ 25.000 Ons doel
0% Bereikt

Kwelders in de Waddenzee - een Unesco-werelderfgoed - zijn één van de weinige ongerepte ecosystemen in Noordwest Europa. Hun goed ontwikkelde vegetatie is cruciaal voor kustbescherming, opslag van koolstof en doet dienst als rust- en fourageplek voor trekvogels. Klimaatverandering kan schade toebrengen aan de kwelders, bijvoorbeeld door toenemende zeespiegelstijging.

  Prof.dr. Joana Falcao Salles: "geef voor meer inzicht in impact van klimaatverandering op kwelders"

Hoe?
Om te onderzoeken wat de impact van klimaatverandering is op kwelders wil ik de interactie bestuderen tussen de drie belangrijkste componenten die het kwelderecosysteem ondersteunen: de dominante kwelder plant zeekweek, de veelvoorkomende kreeftachtige kwelderspringer en de aanwezige bodem microbiële gemeenschappen in de kwelder.

Waarvoor steun?
Met name voor de onderzoekstechniek, de zogenaamde ‘meta-TRANSCIPTOMICS’ waarmee processen in kaart kunnen worden gebracht die van invloed zijn op de biochemische verandering in kwelder en processen waarmee de microbiële gemeenschap de groei van planten en bodemleven stimuleert heb ik geld nodig. Met uw steun kan ik de impact van toekomstige klimaatveranderingsscenario's op kwelders en de ontwikkeling van herstelstrategieën van aangetaste gebieden kwantificeren.

Wilt u ons daarbij helpen? Elke donatie is welkom!

Joana Falcao Salles

Faculty of Science and Engineering
GELIFES — Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences