Feestelijke uitreiking JSM Talent Grants

12/04/2019 | 11:30

Op dinsdag 9 april 2019 vond de uitreiking plaats van de UEF-JSM Talent Grants en de JSM-Talent Grants van de Van der Meer-Boerema Stichting in het ERIBA gebouw aan de A. Deusinglaan 1 te Groningen.

 

Op de foto van links naar rechts: Hilde Jalving namens Ellen de Heer, Sicco Scherjon, Hermien de Walle namens Nynke Spinder, Fieke Hoff, Jeroen van Schaik, Anne Hendriks, Stan Benjamens en Nick Schubert.


Met deze Grants worden jonge, talentvolle JSM MD/PhD-studenten ondersteund bij hun eerste stappen in de wetenschap. De JSM MD/PhD-studenten worden natuurlijk door het UMCG gesteund. Maar om echt een wetenschappelijk verschil te kunnen gaan maken, hebben ze vaak net iets meer financiering nodig voor experimenten, materiaal en apparatuur.


In aanwezigheid van dhr. D. Bosker MSc, programma manager van het Ubbo Emmius Fonds werden zeven Grants uitgereikt door prof. dr. S. A. Scherjon, voorzitter van de Junior Scientific Masterclass (JSM). Helaas waren alle leden van het bestuur van de Van der Meer-Boerema Stichting verhinderd om aanwezig te zijn. 

De UEF Grant winnaars waren Stan Benjamens, Nick Schubert en Nynke Spinder. Zij ontvingen elk een Grant van € 6.000,00.


De Van der Meer-Boerema Grant winnaars waren Ellen de Heer, Anne Hendriks en Fieke Hoff, zij ontvingen een bedrag van € 10.000,00. Jeroen van Schaik ontving zelfs een bedrag van € 15.924,00 namens de Van der Meer-Boerema Stichting. 

De winnaars of hun vertegenwoordiger gaven allen een presentatie over het wetenschappelijk onderzoek waaraan de Grant besteed gaat worden. Het Ubbo Emmius Fonds (UEF), de fondsenwerver van de RuG, werft via haar relatienetwerk en in samenwerking met de Junior Scientific Masterclass (JSM) extra financiële steun (Benchfee) voor MD/PhD-studenten. Dit wordt jaarlijks gedaan met een belcampagne en een crowdfunding.

Sinds de samenwerking met het UEF is er een totaalbedrag van ruim € 220.000 opgehaald en hebben er meer dan 35 studenten een beurs mogen ontvangen!