€ 11.768 opgehaald
€ 20.000 Ons doel
58% Bereikt

De Junior Scientific Masterclass (JSM) geeft studenten geneeskunde en tandheelkunde de kans zich al tijdens hun studie extra te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek. De JSM is binnen het UMC Groningen een professionele kweekvijver voor (tand)artsen, die later patiëntenzorg willen combineren met wetenschappelijk onderzoek.

Door het aanbieden van extra cursussen en onderzoeksplekken is het mogelijk om binnen het Bachelorsprogramma een 'Honours'-graad voor onderzoek te behalen en/of gecombineerd met coassistentschappen een promotietraject te volgen resulterend in een MD/PhD. De studenten krijgen deze mogelijkheid aangeboden door middel van een aanvullende beurs. Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) helpt mee om deze beurzen te kunnen financieren.

Het onderzoek dat de studenten doen kost veel geld, dat niet uit reguliere onderwijs- en onderzoeksmiddelen kan worden bekostigd. Door een donatie aan de JSM kunnen onze studenten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en zichzelf verrijken door middel van dit programma. Hiermee krijgen zij net die extra financiële speelruimte om het maximale uit hun onderzoeksproject te halen en wellicht in de toekomst medische vraagstukken op te lossen. 

Sinds 2010 hebben in totaal 41 JSM studenten een beurs ontvangen, voor een totaalbedrag € 335.894. 21 studenten kregen een UEF- JSM Talent Grant en 20 andere JSM studenten ontvingen door bemiddeling van het UEF een beurs van de Van der Meer-Boerema Stichting.

Ook dit jaar willen we studenten graag weer deze kans geven. We hopen van harte dat u ons wilt steunen!

 

In 2010 kreeg Carolien Woolthuis een beurs van € 7.080 toegekend uit de opbrengsten van de toenmalige belcampagne voor de Junior Scientific Masterclass. In dat jaar begon ze aan haar onderzoek "De effecten van veroudering op de genetische opmaak van beenmergstamcellen in relatie tot de ontwikkeling van leukemie". Inmiddels is ze zover dat ze naast haar opleiding tot internist een eigen onderzoeksgroep kan opzetten.  


'Mijn naam is Carolien Woolthuis en ik ben internist in opleiding. Vanaf het begin van mijn studie geneeskunde, doe ik wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Hematologie van het UMCG. Ik ben begonnen als jonge onervaren student en uitgegroeid tot zelfstandig arts-onderzoeker.

Mijn onderzoek richt zich op het ontstaan van acute myeloïde leukemie (AML). Dit is een ernstige vorm van bloedkanker die ontstaat in het beenmerg en die met name bij volwassenen voorkomt. Ondanks jaren van onderzoek, zijn de behandelmogelijkheden voor patiënten met AML nog lang niet optimaal en helaas sterft een groot deel van de patiënten aan deze ernstige ziekte. Ik ben ervan overtuigd dat we betere behandelingen kunnen ontwikkelen als we meer kennis hebben van de onderliggende mechanismen die leiden tot AML. Veroudering speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van AML en mijn promotieonderzoek richtte zich op de veranderingen die het beenmerg ondergaat tijdens het proces van veroudering.

De UEF-JSM Talent Grant die ik in 2010 heb mogen ontvangen, heeft het mogelijk gemaakt om op grote schaal naar de veroudering van beenmerg te kijken bij gezonde vrijwilligers. We hebben veranderingen in de expressie van genen kunnen vaststellen, waarvan we denken dat die een rol spelen bij het ontstaan van AML.

Naast het project dat mogelijk werd gemaakt door de subsidie, is het winnen van de UEF-JSM Talent Grant ook belangrijk geweest voor mijn carrière als arts-onderzoeker. Op dit moment combineer ik mijn opleiding tot internist-hematologie nog steeds met onderzoek naar AML. Afgelopen twee jaar heb ik als onderzoeker gewerkt in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Dit instituut behoort tot de beste van de wereld en ik heb veel belangrijke en leerzame ervaringen opgedaan. Deze ervaringen heb ik mee terug genomen naar het UMCG om hier mijn eigen onderzoeksgroep op te zetten. Ik hoop dat mijn wetenschappelijk onderzoek en mijn toekomstig werk als hematoloog een bijdrage kunnen leveren aan betere vooruitzichten voor patiënten met AML.'