€ 19.298 raised
€ 20.000 Our goal
96% Reached

 The Junior Scientific Masterclass (JSM) offers students of medicine and dentistry the opportunity to gain additional knowledge in scientific research during their studies. The JSM is UMCG’s professional breeding pond for dentists and physicians, who later wish to combine patient care with scientific research.

By offering additional courses and research areas, it is possible to obtain a BSc Honours degree for research and/or combined with internships to follow a PhD program resulting in an MD / PhD. Students will be offered this opportunity through an additional scholarship. The Ubbo Emmius Fund (UEF) helps to fund these scholarships.

The research done by the students involves a lot of money, which cannot be financed from regular education and research. Through a donation to the JSM, our students can carry out scientific research and enrich themselves through this program. This gives them just the extra financial allowance to get the most out of their research project and possibly solve medical issues in the future.

Since 2010, a total of 41 JSM students have received a grant for a total of € 335.894. 21 students received an Ubbo Emmius Fund Talent Grant and 20 other JSM students received a scholarship from the Van der Meer-Boerema Foundation through the UEF.

This year, we want to give students this opportunity again. We do hope that you will support us!

 

In 2010 kreeg Carolien Woolthuis een beurs van € 7.080 toegekend uit de opbrengsten van de toenmalige belcampagne voor de Junior Scientific Masterclass. In dat jaar begon ze aan haar onderzoek "De effecten van veroudering op de genetische opmaak van beenmergstamcellen in relatie tot de ontwikkeling van leukemie". Inmiddels is ze zover dat ze naast haar opleiding tot internist een eigen onderzoeksgroep kan opzetten.  


'Mijn naam is Carolien Woolthuis en ik ben internist in opleiding. Vanaf het begin van mijn studie geneeskunde, doe ik wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Hematologie van het UMCG. Ik ben begonnen als jonge onervaren student en uitgegroeid tot zelfstandig arts-onderzoeker.

Mijn onderzoek richt zich op het ontstaan van acute myeloïde leukemie (AML). Dit is een ernstige vorm van bloedkanker die ontstaat in het beenmerg en die met name bij volwassenen voorkomt. Ondanks jaren van onderzoek, zijn de behandelmogelijkheden voor patiënten met AML nog lang niet optimaal en helaas sterft een groot deel van de patiënten aan deze ernstige ziekte. Ik ben ervan overtuigd dat we betere behandelingen kunnen ontwikkelen als we meer kennis hebben van de onderliggende mechanismen die leiden tot AML. Veroudering speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van AML en mijn promotieonderzoek richtte zich op de veranderingen die het beenmerg ondergaat tijdens het proces van veroudering.

De UEF-JSM Talent Grant die ik in 2010 heb mogen ontvangen, heeft het mogelijk gemaakt om op grote schaal naar de veroudering van beenmerg te kijken bij gezonde vrijwilligers. We hebben veranderingen in de expressie van genen kunnen vaststellen, waarvan we denken dat die een rol spelen bij het ontstaan van AML.

Naast het project dat mogelijk werd gemaakt door de subsidie, is het winnen van de UEF-JSM Talent Grant ook belangrijk geweest voor mijn carrière als arts-onderzoeker. Op dit moment combineer ik mijn opleiding tot internist-hematologie nog steeds met onderzoek naar AML. Afgelopen twee jaar heb ik als onderzoeker gewerkt in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Dit instituut behoort tot de beste van de wereld en ik heb veel belangrijke en leerzame ervaringen opgedaan. Deze ervaringen heb ik mee terug genomen naar het UMCG om hier mijn eigen onderzoeksgroep op te zetten. Ik hoop dat mijn wetenschappelijk onderzoek en mijn toekomstig werk als hematoloog een bijdrage kunnen leveren aan betere vooruitzichten voor patiënten met AML.'

 

Valerie Collij ontving op dinsdag 21 november 2017 een UEF-JSM Talent Grant. Dankzij de grant van € 7.000 kan zij haar onderzoek naar de darmflora van personen met een chronisch ontstoken darm verder uitbreiden.  

 
'Mijn naam is Valerie Collij en ik ben sinds september 2015 MD-PhD studente in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit is voor mij de ideale baan, waarbij ik het werken in de kliniek kan combineren met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment heb ik net mijn tweedejaars coschappen afgerond en sta ik op het punt om te starten met mijn tweede onderzoeksjaar.

In dit tweede onderzoeksjaar ga ik verder met mijn onderzoek naar de darmflora van personen met een chronisch ontstoken darm (IBD) en relevante subgroepen. Daarbij maak ik gebruik van de nieuwste technieken om de darmflora in ontlasting van deze patiënten te identificeren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat we op basis van darmflora onderscheid kunnen maken tussen patiënten met IBD enerzijds en patiënten met prikkelbare darmsyndroom anderzijds.

In het vervolgonderzoek ligt de focus op één van de relevante subgroepen, namelijk patiënten die naast een chronisch ontstoken darm ook een chronische ontsteking van de galwegen (PSC) hebben. PSC is een zeldzame aandoening waarbij de enige beschikbare behandeling een levertransplantatie is; een zeer ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt. Verder hebben deze patiënten een hogere kans op het ontwikkelen van galgangkanker of darmkanker.

Vanwege de zeldzaamheid van deze aandoening en de complexiteit van de analyses in darmflora, is het noodzakelijk om van veel patiënten informatie te verzamelen om een betrouwbaar onderzoek uit te voeren. Het doel van de studie is om meer inzicht te verkrijgen in de ziekte oorzaken van PSC zodat er aangrijpingspunten kunnen worden gevonden voor behandelingen. Daarnaast is het gebruik maken van de darmflora als diagnose essentieel voor deze patiëntengroep, omdat zij eerder follow-up kunnen krijgen voor eventuele ontwikkeling van galgangkanker of darmkanker.

De UEF-JSM Talent Grant heeft mij de mogelijkheid gegeven om van een additionele 60 patiënten met PSC ontlasting te verzamelen en te analyseren. Dit komt de betrouwbaarheid en kwaliteit van mijn onderzoek zeer ten goede. Voor mij persoonlijk geeft het krijgen van deze grant de bevestiging dat ik en mijn onderzoekgroep een relevante bijdrage leveren aan het wetenschappelijk kennisveld betreffende deze patiëntengroep en – nog belangrijker – de kwaliteit van hun leven.'