€ 21.093 opgehaald
€ 22.500 Ons doel
93% Bereikt
Project is afgesloten

De Junior Scientific Masterclass (JSM) geeft studenten geneeskunde en tandheelkunde de kans zich al tijdens hun studie extra te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek. De JSM is binnen het UMC Groningen een professionele kweekvijver voor (tand)artsen, die later patiëntenzorg willen combineren met wetenschappelijk onderzoek.

Door het aanbieden van extra cursussen en onderzoeksplekken is het mogelijk om binnen het Bachelorsprogramma een 'Honours'-graad voor onderzoek te behalen en/of gecombineerd met coassistentschappen een promotietraject te volgen resulterend in een MD/PhD. De studenten krijgen deze mogelijkheid aangeboden door middel van een aanvullende beurs. Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) helpt mee om deze beurzen te kunnen financieren.

Het onderzoek dat de studenten doen kost veel geld, dat niet uit reguliere onderwijs- en onderzoeksmiddelen kan worden bekostigd. Door een donatie aan de JSM kunnen onze studenten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en zichzelf verrijken door middel van dit programma. Hiermee krijgen zij net die extra financiële speelruimte om het maximale uit hun onderzoeksproject te halen en wellicht in de toekomst medische vraagstukken op te lossen. 

Sinds 2010 hebben in totaal 33 JSM studenten een beurs ontvangen, voor een totaalbedrag € 267.590. 18 studenten kregen een Ubbo Emmius Fonds Talent Grant en 15 andere JSM studenten ontvingen door bemiddeling van het UEF een beurs van de Van der Meer-Boerema Stichting.

Ook dit jaar willen we studenten graag weer deze kans geven. We hopen van harte dat u ons wilt steunen!

Sandra Veltkamp

sandra.veltkamp@rug.nl

0503637595