Normal 7f186cccc134a098ff2eda1fabb74a9688902de6
€ 20 opgehaald
€ 12.000 Ons doel
0% Bereikt


Sinds jaar en dag ondersteunt het Groninger Universiteitsfonds studenten die een tijd willen studeren in het buitenland, met een bijdrage in de reis- en verblijfskosten.

Zoals bijvoorbeeld Jeri Nijland, studente MSc-programma Biologie aan de Faculteit Science & Engineering. Zij volgde een onderzoeksstage bij de McGill University aan het Douglas Mental Health University Institute in Montreal van oktober 2014 tot mei 2015.

 

Met behulp van de GUF beurs voor Excellente Studenten had ik de kans om naar het Douglas Mental Health University Institute (McGill University) in Montreal, Canada, te gaan. In dit instituut wordt naast de behandeling van patiënten ook in grote mate onderzoek gedaan naar psychiatrische stoornissen en behandeling hiervan. Ik werkte hier als Research Trainee bij de afdeling “Study and Treatment of Circadian Rhythms”, onder begeleiding van Prof. Dr. Diane B. Boivin. Deze afdeling maakt gebruik van speciale onderzoeksruimtes, de zogenoemde “tijdsvrije ruimtes”, welke de mogelijkheid geven om de rol van de biologische klok te bestuderen onder strikt gecontroleerde condities. Doordat het lab onderdeel uitmaakte van het psychiatrisch ziekenhuis, gaf deze buitenlandse stage mij de mogelijkheid om heel gespecialiseerd onderzoek te doen naar psychiatrische stoornissen. - Jeri NijlandHet doel van haar stage was het bestuderen van lichttherapie als interventie voor de behandeling van depressie in patiënten die lijden aan een bipolaire stoornis. Er zijn momenteel weinig goede behandelingen voor deze groep patiënten. Lichttherapie zou wellicht iets kunnen betekenen aangezien dit een positief effect heeft laten zien in andere typen van depressie. Daarnaast blijkt dat bipolaire patiënten vaak last hebben van verstoorde slaap en ontregelde ritmes in activiteit gedurende de dag. Het idee is dat deze factoren wellicht invloed hebben op de gemoedstoestand. Tijdens haar project bestudeerde zij daarom de effecten van lichttherapie op slaap en ritmes in activiteit in depressieve bipolaire patiënten. De resultaten lieten een aantal erg interessante bevindingen zien en momenteel is zijsamen met Prof. Dr. Boivin en Prof. Dr. Beaulieu bezig om onze bevindingen gepubliceerd te krijgen.

Jeri:

Al met al is mijn studiereis een ontzettend leuke en leerzame ervaring geweest, waarin ik me zowel op professioneel als op sociaal gebied heb ontwikkeld en veel heb geleerd. Graag wil ik het Groninger Universiteitsfonds dan ook bedanken voor de financiële bijdrage die deze reis mede mogelijk heeft gemaakt.


Het Groninger Universiteitsfonds wil graag meer studenten de gelegenheid geven een tijd in het buitenland te studeren, maar daarvoor helaas onvoldoende middelen.

 

Wilt u het Groninger Universiteitsfonds daarbij helpen?

 

De studenten stellen zich hieronder voor en vertellen wat zij met een beurs van het GUF willen bereiken.

Norbert Derancourt

  Ik ben Norbert Derancourt en studeer Media Studies. Ik zou graag naar de Amerikaanse staat Mississippi willen gaan voor een half jaar om meer informatie te krijgen over bluesgitarist Robert Johnson. Lees meer >>

 

 

De Stichting Groninger Universiteitsfonds werd opgericht op 4 maart 1893 door de hoogleraren van de Groninger Universiteit. Bij het 100-jarig bestaan in 1993 werd de geschiedenis beschreven en vastgelegd in een publicatie “Groninger Universiteitsfonds 1893-1993” door drs. Franck R.H. Smit.

 

Doel
De Stichting Groninger Universiteitsfonds stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als middel om dit doel te bereiken komen o.a. in aanmerking:

  • het subsidiëren van studiereizen in het buitenland voor studenten
  • het subsidiëren van excursies door studenten (onder begeleiding van docent/docenten)
  • het subsidiëren van wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband
  • het verlenen van subsidie bij de organisatie door eenheden van de RUG van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops in Groningen of in de noordelijke provincies
  • financiële steun bij lezingen georganiseerd door de RUG van buitenlandse wetenschappers
  • het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de RUG

 

ANBI status
Het Groninger Universiteitsfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Let op: voor deze campagne wordt het GUF ondersteund door haar zusterorganisatie het Ubbo Emmius Emmius Fonds, dat eveneens beschikt over de ANBI-status. Uw donatie wordt afgewikkeld door het UEF, maar zal voor 100% worden overgedragen aan het GUF. 

Meer weten?

Meer over het GUF en haar activiteiten vindt u hier.