€ 25.399 opgehaald
€ 25.000 Ons doel
101% Bereikt
Project is afgesloten

Het Eric Bleumink Fonds (EBF) biedt talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de kans om in Groningen te studeren. Aan onze universiteit krijgen zij toegang tot een modern onderwijssysteem, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en een internationaal academisch netwerk. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken. Sinds de start in 2000 hebben 71 jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen een EBF Talent Grant mogen ontvangen.

Elk jaar kan het fonds dankzij de bijdragen van bijna 2.000 alumni, studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), gemiddeld aan vier studenten een beurs uitreiken. Helaas kunnen niet alle aanvragen voor een beurs gehonoreerd worden, maar onze ambitie is om het aantal beurzen te verhogen. Via een bel- en crowdfundingscampagne onder alumni hopen we de studie van een extra student te kunnen bekostigen. De kosten voor één beurs bedragen ongeveer € 25.000.

U kunt ons daarbij helpen. Elk bedrag is van harte welkom!

 

Over het Eric Bleumink Fonds

Het EBF is een fonds op naam van stichting Ubbo Emmius Fonds. Het Ubbo Emmius Fonds steunt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de RUG en heeft een ANBI-status. Giften aan het Ubbo Emmius Fonds ten behoeve van het EBF zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Omdat alle kosten van het Ubbo Emmius Fonds worden gedragen door de universiteit, komt uw donatie volledig ten goede aan het EBF en uiteindelijk aan de bursalen.


Rond de vijftienduizend eilanden verspreid over een vijfduizend kilometer lange archipel – ziedaar de logistieke uitdaging van Indonesië in een notendop. Het is precies deze problematiek die de 26-jarige Andyna Giya Rosaputri Tarigan voor een jaar van Jakarta naar Groningen bracht. Hier volgt ze sinds september de master Supply Chain Management. Lees meer >>