Normal 8fff9e7016b5be5b3f11c13d498b906976ef5694
€ 1.050 opgehaald
€ 40.500 Ons doel
2% Bereikt

Goed onderwijs is van cruciaal belang in de huidige, snel veranderende wereldeconomie. Maar, niet voor iedereen en niet overal ter wereld is goed onderwijs gelijkwaardig beschikbaar. Dat leidt tot grote verschillen in inkomen en welvaart, en tot sociale uitsluiting. Om beter inzicht te krijgen in hoe die verschillen ontstaan en mogelijke oplossingen te vinden, willen dr. Mariko Klasing en dr. Petros Milionis een database aanleggen met wereldwijde informatie over ongelijkheid in onderwijs. Daarvoor zoeken ze uw steun.

 

Jaarlijks investeren overheden wereldwijd zo’n 5% van het BBP in onderwijs en opleidingen. Niet iedereen profiteert hier echter gelijk van. Vrouwen en minderheden ontvangen doorgaans minder onderwijs. Hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt om te concurreren voor goede banen zijn daardoor beperkt. En in economisch ontwikkelde regio’s is het onderwijs vaak hoger en beter ontwikkeld dan in kleinere steden en op het platteland. Bovendien trekken hooggeschoolde werknemers vaak naar meer ontwikkelde grootstedelijke gebieden, met als gevolg dat de andere regio’s achterblijven met minder goed opgeleide arbeidskrachten.

Om succesvolle strategieën te ontwikkelen voor een betere toegankelijkheid van onderwijs, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de onderwijsinvesteringen per regio en per bevolkingsgroep. De data hierover van internationale organisaties als de VN zijn meestal op landelijk niveau, waardoor het niet eenvoudig is om de onderwijsverschillen gedetailleerder in kaart te brengen en te vergelijken.

Mariko Klasing: ‘Om te begrijpen hoe ongelijkheid in het onderwijs ontstaat en hoe deze het best kan worden bestreden, moeten we eerst de feiten kennen. Dit vereist gegevens die op dit moment niet beschikbaar zijn.’

   

Het doel van dit project is om een ​​uitgebreide database samen te stellen over onderwijsstatistieken voor verschillende bevolkingsgroepen, in zoveel mogelijk regio's en landen van de wereld. De gegevens zouden ook enkele decennia terug moeten gaan om de veranderingen die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan te volgen. Om deze database samen te stellen, hebben Mariko en Petros hulp nodig van onderzoeksassistenten die gegevens over het onderwijs verzamelen uit tellingen uitgevoerd in verschillende landen en deze zo ordenen dat goed vergelijkbaar en bruikbaar zijn. Naar verwachting kost dit € 40.000.

 

Petros Milionis: 'Zodra het project is afgerond, zullen we de database via de website van de Rijksuniversiteit Groningen openbaar toegankelijk maken voor iedereen die de gegevens voor verder onderzoek of beleidsdoeleinden wil gebruiken.’

Met uw hulp kunnen Mariko en Petros dit project realiseren, kennis en bewustwording creëren over dit onderzoek en inzicht bieden in hoe gelijke toegang tot onderwijs bevorderd kan worden.

Help hen hun doel te bereiken en doneer! Elk bedrag is welkom.