Normal 8fff9e7016b5be5b3f11c13d498b906976ef5694
€ 0 opgehaald
€ 40.500 Ons doel
0% Bereikt

De kloof tussen arm en rijk wereldwijd is groter dan ooit, blijkt uit recent onderzoek van Oxfam Novib. Nog geen dertig miljardairs bezitten samen net zoveel als de armste helft van de wereldbevolking, 3,8 miljard mensen. En, waar het vermogen van die miljardairs jaarlijks flink stijgt, daalt dat van de armsten.  Zo’n extreme ongelijkheid heeft negatieve gevolgen, sociaal, economisch en politiek, stelt Oxfam Novib.

 

Hoe kun je die groeiende ongelijkheid tegengaan? ‘Onderwijs speelt een heel grote rol’, vertelt econoom Petros Milionis. Samen met Mariko Klasing doet hij in Groningen onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van opleidingsongelijkheid.  ‘Aan de basis van verschillen in welvaartsniveau liggen verschillen in opleidingsniveau. Daarom willen wij graag achterhalen hoe die opleidingsongelijkheid ontstaat en misschien bestreden kan worden.'

De grote verschillen zijn er niet alleen tussen landen onderling, maar ook tussen regio’s binnen een land.  

 

Petros Milionis: 'Je ziet dat zowel kennis als economische groei zich concentreren in de grootstedelijke gebieden, terwijl andere regio’s achterraken en armer worden. Helaas zijn dergelijke regionale cijfers nu niet voldoende beschikbaar en vergelijkbaar om uitgebreid onderzoek te kunnen doen.’

Mariko Klasing: ‘We willen al die gegevens, wereldwijd en regionaal, over een lange periode van zo’n 50 jaar, graag bij elkaar brengen en hopen zo inzicht te krijgen in verbanden en patronen. Zo kun je bijvoorbeeld achterhalen of een schoolsysteem bijdraagt aan meer of minder ongelijkheid voor vrouwen of minderheden. En hoe het verloop is van onderwijsongelijkheid in verschillende  leeftijdsgroepen.’

   

Het is de bedoeling dat de data uiteindelijk openbaar worden gemaakt zodat meer onderzoekers er wereldwijd gebruik van kunnen maken. Het toegankelijk maken van alle data kost zo’n € 40.000. Met dat geld kan een junior onderzoeker worden aangesteld. Omdat ze geen onderzoeksbudget hebben, zoeken Petros en Mariko steun bij oud-studenten en anderen die onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen een warm hart toedragen.

Hun onderzoek vorig jaar naar de genderkloof in onderwijs leverde al verrassende resultaten op. Van oudsher hebben vrouwen wereldwijd een lagere opleiding dan mannen. Maar sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is er sprake van een enorme inhaalslag. In de meeste ontwikkelde landen hebben vrouwen nu zelfs een hogere opleiding. De belangrijkste oorzaak: de verbeteringen in de gezondheidszorg na de Tweede Wereldoorlog hebben veel meer invloed gehad op vrouwen dan mannen. De gemiddelde levensverwachting van vrouwen steeg veel meer en bijvoorbeeld vaccinatie blijkt meer impact te hebben bij vrouwen.

Met uw hulp kunnen Petros en Mariko hun onderzoek uitbreiden en kennis vergaren over hoe de strijd met de ongelijke toegang tot onderwijs per land en regio het best kan worden aangepakt.

Help hen de kloof te dichten en doneer! Elk bedrag is welkom.