€ 41.756 opgehaald
€ 30.000 Ons doel
139% Bereikt
Project is afgesloten

Groningen hoort bij de wereldtop in de transplantatiegeneeskunde. Meer dan 7000 volwassenen en kinderen kregen hier een 'tweede leven' dankzij een transplantatie. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben dan ook een rijke geschiedenis op dit gebied. In 1968 werd de eerste succesvolle transplantatie uitgevoerd. Inmiddels loopt Groningen regelmatig voorop in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe operatie- en orgaanpreservatietechnieken en nieuwe behandelingsmethodes.

De kennis en zorg rond transplantaties is sinds enkele jaren samengebracht in het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Alle programma’s zijn in huis: dunne darm, hart, lever, long, nier, pancreas en stamcellen of combinaties hiervan. Dit comprehensive center is uniek in Nederland en zelfs op internationaal niveau zeldzaam.

De geschiedenis van de transplantatiegeneeskunde in Groningen is een ‘pronkjuweel’ en verdient te worden vastgelegd. Daarom wil het UMC Groningen Transplantatie Centrum in 2018, vijftig jaar na de eerste transplantatie, een jubileumboek uitbrengen. In het boek wordt, samen met een groot aantal betrokkenen, uitgebreid ingegaan op het rijke verleden, heden en de toekomst van de transplantatiegeneeskunde in Groningen.

Voor de realisatie van dit jubileumboek zoeken we uw steun. Een belangrijk deel van de kosten is inmiddels gedekt, mede dankzij de hulp van het UMCG, de RUG en het UMC Groningen Transplantatie Centrum. We hopen dat u wilt helpen de laatste € 30.000 bij elkaar te brengen.

Mogen we ook op uw steun rekenen?

Initiatiefnemer voor dit boek is het team van het UMC Groningen Transplantatie Centrum.
Meer informatie over dit project is verkrijgbaar via 50jaartransplantatie@umcg.nl.
Het project wordt ondersteund door het Ubbo Emmius Fonds.

 

Op 1 oktober 2015 werd onze jongste en derde dochter Liv geboren. We zaten als gezin op een roze wolk, totdat zes weken later bleek dat Liv ernstig ziek was. Onze wereld stortte in. Liv kreeg in het UMCG de diagnose ‘galgangatresie’. Een zeldzame aandoening van de lever waarbij er geen gal afgevoerd kan worden. Het gevolg was dat Liv geler werd en zichzelf langzaam aan het vergiftigen was. Een operatie was noodzakelijk. Helaas zonder resultaat. Een levertransplantatie was voor Liv nog haar enige optie tot overleven. Liv was drie maanden oud toen ze op de wachtlijst voor een nieuwe lever kwam. 

Door een groot tekort aan donoren is de lijst en de wachttijd daardoor ontzettend lang. 
Naast de wachtlijst is er gelukkig een belangrijke optie: ‘donatie bij leven’. Een spannende screening vond plaats om te zien of één van ons als ouders een stukje lever voor Liv kon doneren. Gelukkig was dit het geval. Op 12 april 2016 doneerde papa Maurice een stuk van zijn lever aan Liv. Het werd een succesvolle ‘levende donor levertransplantatie’. Liv was gered.

Wij als ouders, maar ook de twee zussen Yara en Isis van Liv en onze familie, realiseren ons dagelijks hoeveel geluk we hebben gehad en zijn zeer onder de indruk van de deskundigheid van het transplantatieteam in het UMCG. Liv kreeg de 1500ste levertransplantatie die in het UMCG werd uitgevoerd. De kennis en kunde van een ervaren team zijn enorm waardevol, dat hebben wij aan den lijve ervaren. De passie, gedrevenheid en de menselijke betrokken-heid hebben ons zeer diep geraakt. De warme gevoelens bij het zien van de leden van het transplantatieteam zijn immens groot.

Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij een jubileumboek over 50 jaar transplantatie in Groningen van harte bij u aanbevelen. Het is belangrijk dat iedereen kan lezen en zien hoe het UMC Groningen Transplantatie Centrum tot stand heeft kunnen komen en welke ontwikkelingen in de toekomst kunnen worden verwacht, om voor kinderen als Liv het verschil te maken!

Hartelijke groet,
mede namens Liv,
Mélanie en Maurice

Liv kreeg de 1500ste levertransplantatie in het UMCG en werd verrast tijdens een polibezoek.

 
Liv en papa Maurice een jaar na de transplantatie.

 

   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Het jubileumboek verschijnt eind 2018. Wil je geïnformeerd worden over de wijze waarop je het boek kunt bestellen of waar je het kunt kopen, stuur dan even een mail naar 50jaartransplantatie@umcg.nl. Dan houden wij jou op de hoogte!