Algemene voorwaarden


V1 02-05-2018 | 07:39:47

Als gebruiker van rugsteunt.nl geef je aan akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

Inhoud

De Rijksuniversiteit Groningen zal te allen tijde streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. De inhoud van deze website (inclusief de hyperlinks) kan te allen tijde worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks de aandacht voor kwaliteit kan de Rijksuniversiteit Groningen niet garanderen dat de informatie op de website altijd correct of volledig is. De Rijksuniversiteit Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan de Rijksuniversiteit Groningen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma's.

Reacties bezoekers

Reacties zijn welkom, mits ze redelijk, inhoudelijk bij het bericht passen, en zo foutloos mogelijk geschreven zijn. Reacties van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden direct verwijderd. Dat geldt tevens voor reacties die bij herhaling vervelend zijn. Heb je eenmaal je punt gemaakt, dan stop je. Kritiek mag, mits gefundeerd en niet met opzet kwetsend.Het faciliteren of verspreiden van spam, het inbreuk maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden, is niet toegestaan.Persoonlijke gegevens

De Rijksuniversiteit Groningen gebruikt de verzamelde gegevens om haar donateurs de volgende diensten te leveren: Als je een donatie doet, hebben we je naam en e-mailadres nodig om de betaling uit te voeren en contact met je op te nemen over de gekozen beloning. Alleen wanneer je daar toestemming voor geeft, houden we je via e-mail op de hoogte over deze crowdfunding actie en het project.

De Rijksuniversiteit Groningen zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de actie. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Donaties aan het project

De donaties die via de website gedaan kunnen worden, worden volledig besteed aan het project.

Auteursrecht

De Rijksuniversiteit Groningen respecteert de rechten op teksten, (handels-)namen, foto's, illustraties, kaarten, merken, logo's en databanken. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De Rijksuniversiteit Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. De website rugsteunt.nl is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Een cookie is een stukje tekst dat tijdens het bezoeken van de website automatisch naar je harde schijf gestuurd wordt. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistische gegevens over deze site. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker.