Thumb 33d080b0af2c86e7162a9ddbc1c7d7cd7124e480
This is the fundraising page of Willemijn
Normal a1dc99b884663758a95c3d4e220b8f28e29ed1ee
€ 421 raised
€ 250 My goal
168% Reached
Fundraising page closed

Vanaf 1 september zal ik gedurende 8 weken mijn tropenstage doen in het Holy Family Hospital in Berekum, Ghana. Het Holy family hospital is een katholiek streekziekenhuis in Berekum, gelegen in het westen van Ghana. In Berekum wonen zo’n 60.000 inwoners.Het is een relatief groot ziekenhuis met een bovenregionale functie, waarbij de geschatte patiëntenpopulatie zo’n 500.000 is.Aan het ziekenhuis is ook een grote vroedvrouwenschool verbonden, waar verloskundigen worden opgeleid. Ik zal meedraaien in het ziekenhuis als co-assistent en met name te vinden zijn bij de moeder-kind zorg en de chirurgie.

Er zullen andere thema’s en ziektebeelden aan bod komen dan in Nederland. Zo nemen HIV en malaria een belangrijke plek in het ziekenhuis in. Ook komen er veel patiënten binnen met tropische ziektebeelden, waar ik in Nederland nog nooit mee in aanraking ben geweest.

Als toekomstig dokter denk ik dat het belangrijk is om me breder te verdiepen in de gezondheidszorg in landen waar de middelen schaars zijn. In Nederland vaar je snel op allerlei onderzoeken, maar hoe ga je er mee om als dit niet beschikbaar is. Je moet leren varen en vertrouwen op je eigen klinische blik. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat ik ook wat kan bijdragen met de kennis en ervaring die ik in Nederland heb opgedaan.

Door via crowdfunding een bedrag van €250 op te halen, wordt dit verdubbeld door het Groninger Universiteits Fonds. De meeste kosten zijn natuurlijk voor mij zelf, maar dit bedrag zal in ieder geval al een deel van mijn leven daar en reiskosten kunnen dekken (het bedrag gaat dus niet direct naar het ziekenhuis). Ik zou het enorm waarderen als je een kleine bijdrage zou willen doen!!