Thumb 19f43fd6a0fad4a4b5447aa5707cdd2e888c2ddc
Dit is de actie van Toni
Normal 07e5d6a4d77f1d95653389b42da41ffa83d8c9ec
€ 265 opgehaald
€ 200 Mijn doel
132% Bereikt
Actie is afgesloten

De doornstaartrayadito is een Zuid-Amerikaanse zangvogel waarvan verschillende populaties in sterk contrasterdende gebieden broeden, van een zeer heet woestijngebied tot een zeer koud sub-antarctisch gebied in Chili. Dat maakt deze vogel erg interessant voor onderzoek naar klimaatadaptatie: hoe weten vogels van de zelfde soort zich te redden in zulke verschillende klimaten? Het onderzoek zal hopelijk leiden tot meer inzicht in hoe soorten zich mogelijk relatief snel kunnen aanpassen aan veranderende klimaatfactoren.

Tijdens mijn MSc onderzoek zal ik me bezig houden met de vraag welke aanpassingen in gedrag en fysiologie er nodig zijn in de rayadtio in welk klimaat om succesvol nakomelingen voort te brengen. Eind augustus vertrek ik naar Chili en daar zal ik vier maanden in een veldstation in Villarrica verblijven om een wilde rayaditopopulatie te bestuderen.

Om deze reis te kunnen bekostigen, heb ik subsidie aangevraagd bij het Groninger Universiteits Fonds (GUF). Het GUF zal een bijdrage van € 200 leveren, maar alleen als het me lukt om via deze crowdfundingpagina zelf ook € 200 op te halen. Crowdfunding is het financieren van een project met kleine bedragen van een grote groep mensen. Ik heb dus veel mensen nodig die mij een stukje op weg willen helpen door een (klein) bedrag te doneren. Aan het einde van de actie (20 augustus) zal de opgehaalde bedrag, plus € 200 van het GUF 100% aan mij worden uitgekeerd ten behoeve van de reis.

Wil jij mij steunen? Klik op de webpagina op ‘Doneer nu‘ en de rest wijst zich vanzelf. Alle kleine beetjes helpen!