Thumb 4545ddfc6fab0700241c8760ca52fb8c3fb3a117
This is the fundraising page of Marlou
Normal 0084515199305b9c37eebedc79aec676484d3688
€ 250 raised
€ 250 My goal
100% Reached
Fundraising page closed

Binnenkort zal ik voor 3 maanden naar het Kumi Hospital in Oeganda gaan om daar de coschappen Sociale geneeskunde en tropengeneeskunde te volgen. Mijn voornaamste motivatie is het opdoen van medische ervaring in een land waar zorg minder vanzelfsprekend is dan voor ons in Nederland.

In het Kumi Hospital zal ik meedraaien in de dagelijkse routine van de verschillende afdelingen in het ziekenhuis, waarbij ik me met name zal richten op de moeder-kind zorg en de chirurgie. Naast de bezigheden in het ziekenhuis zelf zal ik meegaan op huisbezoeken bij patiënten die zelf niet naar het ziekenhuis kunnen komen en zal ik deelnemen aan het Apoolo Na Angor (ANA) project. Dit is een project opgezet door en voor kwetsbare brouwen en helpt hen bij het verwerven van zelfstandigheid en derhalve een sterkere positie in de maatschappij.

Bij het verwezenlijken van deze stage komen een hoop kosten kijken, zoals reiskosten en mijn verblijf daar. Door middel van een sponsoractie hoop ik 250 euro op te halen, wat door het Groninger Universiteits Fonds zal worden verdubbeld. Het opgehaalde bedrag zal dus niet rechtstreeks naar het ziekenhuis gaan. Elke bijdrage wordt enorm gewaardeerd!