Thumb 9383e9b0ffcc7868c4ff3c825dbeb096c1077495
This is the fundraising page of Marielle
Normal be2429590bc6d8d4614c2150e555e75e48c85949
€ 295 raised
€ 250 My goal
118% Reached
Fundraising page closed

De €250,- is inmiddels opgehaald, maar alle extra beetjes zijn ook van harte welkom! 

In april vlieg ik naar Uganda voor een stage sociale geneeskunde. Ik zal daar twee maanden doorbrengen in het Kumi hospital. Dit ziekenhuis heeft 300 bedden en levert zorg aan zo'n 4 miljoen mensen.

Tijdens deze stage zal ik gaan ervaren hoe de zorg in Afrika geregeld is en vooral gaan merken wat de verschillen zijn met ziekenhuizen zoals wij ze kennen. Ik zal tijdens deze stage gaan werken onder begeleiding van lokale artsen. Ik verwacht dat dit een erg leerzame periode gaat worden, waarin ik veel hoop te leren over de lokale manier van werken en de cultuurverschillen met Nederland.

Ik ga me tijdens dit coschap focussen op de sociale kant van de geneeskunde, zoals zorg omtrent malaria, HIV en TBC, voorlichting geven aan de lokale bevolking en meegaan op 'outreaches' naar afgelegen gebieden. Aangezien deze stage veel kosten met zich meebrengt, probeer ik met crowd funding wat extra geld te verzamelen.

Als ik het streefbedrag van €250,- weet op te halen, zal dit bedrag door het Groninger Universiteits Fonds (GUF) worden verdubbeld naar €500,-. Belangrijk om te vermelden is dat het geld wordt gebruikt voor reiskosten en benodigde materialen. Dit geld gaat dus niet direct naar het ziekenhuis. 

Het zou fantastisch zijn als je een kleine bijdrage zou willen doen! 

Liefs, Marielle