Thumb 7d469eecbe0bf8c48912e3b93cc23aeb73f4ec78
This is the fundraising page of Marieke
Normal ca8cc73298e6037524e8bd5b51e399963e5920f2
€ 285 raised
€ 250 My goal
114% Reached
Fundraising page closed

De €250,- is inmiddels opgehaald, maar alle extra beetjes zijn ook zeker welkom! 

Op 10 April vlieg ik naar Oeganda voor een coschap sociale geneeskunde. Ik zal daar twee maanden doorbrengen in het Kumi hospital, een ziekenhuis in het oosten van Oeganda. Dit ziekenhuis heeft 300 bedden en levert zorg aan circa 4 miljoen mensen. Tijdens deze stage zal ik ervaren hoe de zorg geregeld is in Afrika en wat de verschillen zijn ten opzichte van de westerse ziekenhuizen zoals wij ze kennen. Ik zal begeleidt worden door lokale artsen en verwacht heel veel te leren over de manier van werken in Oeganda. Het betreft een coschap sociale geneeskunde; ik zal me dus met name bezighouden met de kant van de geneeskunde die gericht is op preventie. Voorbeelden hiervan zijn de zorg omtrent HIV, TBC, malaria en andere ziektes, maar ook het geven van voorlichting aan de lokale bevolking, het meehelpen met het geven van vaccinaties en het meegaan op ‘outreaches’ naar afgelegen gebieden, zullen deel uitmaken van dit coschap. Deze stage brengt de nodige kosten met zich mee, daarom probeer ik met behulp van crowd funding wat extra geld te verzamelen. Als ik het streefbedrag van €250,- weet op te halen dan zal dit bedrag door het Groninger Universiteitsfonds (GUF) verdubbeld worden naar €500,-. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat ik het geld zal gebruiken voor reiskosten en de benodigde materialen. Dit geld gaat dus niet direct naar het ziekenhuis. Het zou heel erg fijn zijn als je een bijdrage wilt doen! Liefs, Marieke