Thumb 07acd9f9672bb655f2306d6e430814341df4acd7
Dit is de actie van Margreet
€ 285 opgehaald
€ 250 Mijn doel
114% Bereikt
Actie is afgesloten

Van eind oktober tot en met eind december 2018 zal ik mijn sociale coschappen gaan lopen in het Kumi Hospital gelegen in Kumi, Oeganda. Gedurende mijn sociale coschap zal ik mij voornamelijk bezig gaan houden met de public health in Oeganda. Dit betekent dat ik mij met name zal focussen op preventieve maatregelen. Kumi Hospital is een Private Not For Profit ziekenhuis met 350 bedden. Het is gelegen in de oostelijke regio van Oeganda en ligt 7 kilometer buiten de stad Kumi. Naast de preventieve zorg in het ziekenhuis worden er vanuit Kumi Hospital ook outreaches georganiseerd om ook de mensen te bereiken die niet naar het ziekenhuis kunnen komen.

Ik ben erg benieuwd naar de manier waarop de geneeskunde wordt bedreven in een land als Oeganda met veel minder middelen en faciliteiten en daarnaast ook een andere cultuur dan wij hier in Nederland gewend zijn. Ik wil mij verdiepen in de voorlichting die gegeven wordt, de kennis die de lokale bevolking hierover beheerst en welke taboes er heersen. Tevens ben ik benieuwd naar de preventieve maatregelen die worden genomen en hoe deze in de praktijk worden geïmplementeerd. Ik wil hierbij zelf ook een bijdrage leveren aan de preventieve interventies, onder andere in de vorm van het geven van voorlichting en educatie en het geven van vaccinaties.
Tevens zal ik vanuit Nederland ook medische hulpmiddelen meenemen om de tekorten in het Kumi Hospital aan te vullen.

Al met al denk ik dat het een hele bijzondere ervaring gaat worden!

Om deze reis te kunnen bekostigen heb ik subsidie aangevraagd bij het UMCG en het Groninger Universiteits Fonds (GUF). Het GUF heeft mij toegezegd €200 uit te keren, mits ik in staat ben om via crowdfunding zelf ook €200 op te halen. Crowdfunding is het financieren van een project met kleine bedragen van een grote groep mensen. Ik heb dus veel mensen nodig die mij een stukje op weg willen helpen door een (klein) bedrag te doneren. Aan het einde van de actie zal het opgehaalde geld (incl. €200 van het GUF) 100% aan mij worden uitgekeerd ten behoeve van de reis.

Wil jij mij steunen? Klik op de webpagina op ‘Doneer nu‘ en de rest wijst zich vanzelf. Alle kleine beetjes helpen!

Alvast heel erg bedankt!