Thumb b5c9784ec2c8ec0220125865b04a2940798d8057
This is the fundraising page of Lucia
€ 250 raised
€ 250 My goal
100% Reached
Fundraising page closed

Vanaf augustus zal ik gedurende twee maanden mijn tropenstage doen in Mulanje Mission Hospital, Malawi.
Dit ziekenhuis ligt 60 km van de stad Blantyre verwijderd en biedt zorg aan zo'n 80.000 mensen die verdeeld zijn over 72 dorpen. Er is een spoedeisende hulp en de afdelingen zijn opgedeeld in een mannen-, vrouwen- en kinderafdeling. Daarnaast is er een afdeling die zich bezig houdt met eerstelijns zorg. Daar worden interventies gedaan op het gebied van voeding, moeder- en kind zorg, milieu en HIV / AIDS.
Samen met Petra Ritsema zal ik onder begeleiding meedraaien in dit ziekenhuis. Ik denk dat het ongelofelijk belangrijk is om te zien hoe de zorg ingericht is in gebieden waar de middelen schaars zijn. Zo hoop ik anders te leren kijken naar de zorg zoals wij die kennen. En natuurlijk ben ik van plan om mijn steentje bij te dragen waar mogelijk!