Thumb 5799c66b8c253726d6a3bb0c199aff118918a1de
This is the fundraising page of Lisan
Normal b87271508bb251362a4c57dbe070bb1739142622
€ 250 raised
€ 250 My goal
100% Reached
Fundraising page closed

Vanaf 6 januari 2020 zal ik gedurende 8 weken mijn coschap sociale geneeskunde doen in het St. Kizito ziekenhuis in Mikumi, Tanzania. Het St. Kizito ziekenuis is een faith based private hospital. Het ziekenhuis heeft ongeveer 135 werknemers, waaronder medical officers, assistant medical officers, clinical officers en verpleegkundigen.

Sinds 2003 gaan er regelmatig Nederlandse verlos- en verpleegkundigen en artsen naar Mikumi om voorlichting te geven en kennis uit te wisselen. De kwaliteit van zorg in het ziekenhuis neemt toe en vanwege de gunstige ligging kunnen steeds meer patiënten het ziekenhuis bereiken. Het ziekenhuis begon aanvankelijk als een gezondheidscentrum en heeft in 2008 de status van een ziekenhuis gekregen. Het ziekenhuis blijft uitbreiden en heeft in 2013 een nieuwe verlosafdeling geopend. Ook heeft het ziekenhuis een HIV/aids ward. Aanvankelijk werd er vooral hulp geboden bij de lokale gezondheidszorg, nu wordt er meer en meer onderwijs en opleiding gegeven. Mede om deze reden heb ik dit ziekenhuis gekozen, aangezien ik een groot deel van de sociale stage wil gebruiken om kennis uit te wisselen middels voorlichting en onderwijs.

De laatste decennia heeft de gezondheidszorg in Tanzania vooruitgang geboekt. De gemiddelde levensverwachting is gestegen naar 62 jaar. De kindersterfte en maternale sterfte blijven echter hoog. Ook infectieziekten als HIV/aids, tuberculose en malaria zijn een groot probleem in de Tanzaniaanse gezondheidszorg. Tijdens mijn coschap wil ik me focussen op de grootste uitdagingen van de gezondheid van Tanzania, namelijk de preventie van de meest voorkomende infectieziektes en maternale en kindersterfte. Ik zal in aanraking komen met tropische ziektes die ik in Nederland nog nooit gezien heb. Ook zal er anders omgegaan worden met ziekte en zijn er andere behandelmogelijkheden dan in Nederland. Ik denk dat het belangrijk is als toekomstig arts om me te verdiepen in landen waar er schaarste is van middelen en niet alle diagnostiek ingezet kan worden. Uiteindelijk denk ik dat ik daarbij later als huisarts kosten-effectiever kan werken en meer durf te varen op mijn klinische blik. Ik hoop natuurlijk ook om een steentje bij te dragen aan de gezondheidszorg in Tanzania met de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie.

Via het Ubbo Emmius Fonds heb ik deze crowdfunding opgezet. Als ik een bedrag van 250 euro kan ophalen, zal dit verdubbeld worden door het Ubbo Emmius Fonds en het Groninger Universiteitsfonds. Dit bedrag zal een deel van de kosten voor deze reis en het leven daar kunnen dekken. Ik zou het super fijn vinden als je een kleine bijdrage zou willen doen voor mijn coschap in Tanzania.