Thumb 24008798b518bbce7665ba07bdeb0259d803141d
This is the fundraising page of Linda
€ 290 raised
€ 250 My goal
116% Reached
Fundraising page closed

Ik wilde heel graag mijn masterproject in het buitenland doen, en dan het liefst in Australië. Dat is inmiddels gelukt! Ik heb een plek gekregen aan de UNSW (Universiteit van “New South Wales”) in Sydney in het onderzoekslab van Professor McNally. Het onderzoek wat hij aan het doen is spreekt me erg aan en de technieken die in zijn lab uitgevoerd worden zijn nieuw en innoverend. Zijn onderzoeksgebied is Neurobiologie en gedrag, wat ook perfect aansluit bij mijn master Biomedische wetenschappen met als specialisatie Neurowetenschappen.

Het onderzoek dat professor McNally begeleidt, maakt gebruik van een relatief nieuwe techniek genaamd Optogenetica, hiermee kunnen specifieke neuronen geactiveerd worden waardoor de functie van deze neuronen achterhaald kan worden. Het onderzoek gaat in op de mechanismes in de hersenen waardoor het mogelijk gemaakt wordt dat mensen beslissingen kunnen maken, maar ook over mechanismen die verantwoordelijk zijn voor psychiatrische ziektes zoals depressies, verslaving en de ziekte van Parkinson. Ik zal zelf waarschijnlijk gaan werken aan verslaving.

Verslaving is een terugkerende ziekte, waarbij gebruikers van verslavende middelen zich niet meer kunnen beheersen om verslavende middelen te gebruiken. De zgn. 'ventral pallidum' speelt een belangrijke rol in het proces van ex-gebruikers die terugvallen in hun verslaving. Mijn project zal bestaan uit het identificeren van de neuronale netwerken van 'ventral pallidal neuronen' die verslavende alcoholconsumptie veroorzaken. Hiervoor zal ik gebruik maken van neurobiologische en psychologische kenmerken van terugval. Ik zal chemogenetische and optogenetische technieken gebruiken om neuronale mechanismes die betrokken zijn bij verslaving beter te leren begrijpen.

Ik heb heel erg veel zin in deze nieuwe ervaring, het onderzoek, een nieuwe cultuur, een ander klimaat en een onbekende omgeving... Super spannend! Ik verwacht dat ik veel nieuwe mensen zal leren kennen en vrienden zal maken, maar ook dat ik enorm veel zal gaan leren zowel op academisch als op persoonlijk gebied. Het grote nadeel is natuurlijk de kosten. Ik ben bezig geweest met allerlei beurzen aanvragen, sommige hebben geweigerd, sommige geven een mooi bedrag en sommige beurzen zijn een lening die ik binnen 3 jaar terug moet betalen.

Het Ubbo Emmius Fonds en het Groninger Universiteitsfonds (GUF) hebben een soort experiment opgestart. Ik moet met behulp van crowdfunding 250 euro ophalen en als dat lukt, dan wordt dit bedrag verdubbeld door het GUF.

Ik vind het superspannend om te vragen, maar zouden jullie mij willen helpen om dit bedrag bij elkaar te krijgen? Weet dat het ontzettend gewaardeerd wordt! Ik houd jullie natuurlijk op de hoogte van mijn onderzoek mochten jullie dat leuk vinden.

Ik kijk uit naar mijn tijd in Australië en ik hoop dat ik daar een bijdrage kan leveren aan het prachtige onderzoek van professor McNally.

Alvast heel erg bedankt!!