Thumb 0b86c5e393e39118cf92b5f9195f87e67e0b7363
Dit is de actie van Jan
Carousel default normal
€ 200 opgehaald
€ 200 Mijn doel
100% Bereikt
Actie is afgesloten

Per begin september ga ik drie maanden aan de slag bij de Office of the Attorney General for the District of Columbia in Washington D.C. Op de afdeling Civil Litigation zal ik Amerikaanse burgers helpen bij hun procedures op het gebied van het burgerlijke recht. Daarnaast ga ik een klein onderzoek verrichten over een nader te bepalen onderwerp.