Thumb ed1d0f876915b1b67082035919a10ecfaca3b2ed
This is the fundraising page of Iris
Carousel default normal
€ 250 raised
€ 250 My goal
100% Reached
Fundraising page closed

Onderwijs in leverpathologie en onderzoekssamenwerking opzetten in Padua. 

Ik zal, na een 3-weekse cursus Italiaanse taal, op 4 november beginnen met mijn semi-artsstage op de afdeling pathologie in Padua. In een periode van 8 weken hoop ik mij te kunnen verdiepen in leverpathologie. Door deze stage hoop ik een goede basis te leggen voor mijn kennis in lever pathofysiologie. Dit zal bijdragen aan mijn ontwikkeling in hepatologie. 

Samen met mijn pathologie professor hoop ik tijdens mijn stage in Padua een onderzoeksproject op te zetten waaraan het UMCG en de Universiteit van Padua bij zullen dragen.