Thumb 575e63a53fa0030c05d689c1f53392072878297c
This is the fundraising page of Frigg
Normal 499ae2ed99161e77945b43ce669774ea84de6d5d
€ 25 raised
€ 1.000 My goal
2% Reached

Meer inzichten krijgen in de evolutionaire processen achter hulp-gedrag met de Seychellen rietzanger als model-organisme.
Hoe hulpgedrag is onstaan in verschillende diersoorten is nog steeds onduidelijk. Ik zal een nieuwe hypothese testen die voorspelt dat individuen door middel van geur-herkenning weten hoe verwant ze zijn aan elkaar.