Thumb 97adfd90cd761e52f4f63bebbb51317b6ec01781
This is the fundraising page of Floor
Normal e26b3e010d29c23784b79d1aa254237e21fc334d
€ 250 raised
€ 250 My goal
100% Reached
Fundraising page closed

Mijn naam is Floor Metz, ik ben een 5e jaars geneeskundestudent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ter verdieping van opleiding ga ik van januari t/m maart 2020 coschappen lopen bij de Chirurgie en bij de Huisarts in Chili.

Het doel van deze reis is om mij verder te ontwikkelen in een andere omgeving waar het vak op een andere manier wordt beoefend. Ik ga mij orienteren op het beoefenen van het vak Tropengeneeskunde, met de gedachte om later zelf bij te dragen aan de geneeskunde in low en middle income countries.

Tijdens mijn opleiding heb ik de Spaanse taal geleerd en al eerder kennis gemaakt met Tropengeneeskunde bij een stage Spoedeisende hulp in Costa Rica. Ik heb tijdens mijn coschappen ook al ervaring opgedaan bij de Chirurgie en bij de Huisarts in Nederland, zo kan ik met basiskennis uit Nederland het coschap in Chili optimaal benutten.

Via het Groninger Universiteitsfonds krijg ik een beurs van 250 euro als ik zelf ook 250 euro bij elkaar krijg via crowdfunding.