Thumb b61ed1df488ae22d1aa91599421bd8daefd8c958
This is the fundraising page of Femke

( Member of team: Student & Leefstijl Groningen )

€ 0 raised
€ 300 My goal
0% Reached
Closed

Wij, zeven enthousiaste geneeskundestudenten, willen dat artsen meer kennis hebben over leefstijl en preventie en dat zij deze kennis toe kunnen passen in praktijk. Aangezien wij hier weinig onderwijs in krijgen, hebben we het heft in eigen handen genomen! Wij organiseren een 8-weekse-cursus over leefstijlgeneeskunde en zijn in gesprek met de medische faculteit om leefstijlgeneeskunde op te nemen in het basiscurriculum. Door preventief leefstijlgeneeskunde toe te passen kan het ontstaan van chronische ziektes vertraagd tot zelfs voorkomen worden. Aangezien bijna 50% van de Nederlandse bevolking kampt met een chronische ziekte is er veel winst te behalen. Door Student & Leefstijl Groningen te financieren ondersteunt u het verbreden en verdiepen van de kennis van de artsen van de toekomst! Op de lange termijn zal dit teweeg brengen dat leefstijl ingezet kan worden voordat er wordt overgegaan op medicatie. Helpt u ons om Nederland gezonder te maken? Als dank voor uw steun krijgt u een passende tegenprestatie!heeft?