Thumb a5315aa4d8b4e2b2004a6b2cefb3d70adcd0ccd3
This is the fundraising page of Ubbo Emmius
Normal b51b567d18cb5d40e74fe45c9a45904587b7b079
€ 150 raised
€ 2.019 My goal
7% Reached

Ubbo Emmius was in 1614 de eerste Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit. Hij opent de rij van in totaal 228 Rectores Magnifici. 

 

Prof. dr. Elmer Sterken neemt op 14 juni 2019 afscheid als 228e Rector Magnificus van de Rijks-universiteit Groningen.

Als Rector Magnificus is hij ook voorzitter van het Eric Bleumink Fonds (EBF), vernoemd naar de 223e Rector Magnificus, en latere voorzitter van het College van Bestuur, prof. dr. Eric Bleumink.

Een prachtige functie, want: het EBF biedt getalenteerde studenten uit de allerarmste landen de mogelijkheid een academische studie te volgen. Hier in Groningen, aan de RUG.

Uiteraard koos Elmer dus het EBF als goed doel voor zijn afscheid.

 

 

Wilt u hem een cadeau geven? Steun dan ook het Eric Bleumink Fonds!