Thumb 748957443e2de1104e5de1a0fb35f7f34612817b
This is the fundraising page of Bibia
Normal 290930170547ab9fe839224e8b12c5a6f75fce8f
€ 250 raised
€ 250 My goal
100% Reached
Fundraising page closed

De studie geneeskunde biedt de mogelijkheid om een sociale stage in het buitenland te volgen. Ik zou door middel van deze unieke kans mijn horizon willen verbreden en de ervaringen meenemen in mijn ontwikkeling als arts, zowel op medisch inhoudelijk als professioneel gebied. Het Mukono Health Centre IV in Uganda biedt de mogelijkheid om stage te lopen op verschillende klinieken, bijvoorbeeld bij moeder-kind zorg en tropische infectieuze ziektes als HIV, malaria en tuberculose. Ook zal ik mee gaan naar kleinere outreach centers waar we de lokale bevolking zullen voorlichten, materialen zullen uitdelen en gezondheidscontroles zullen uitvoeren. Ik hoop zo mijn kennis over veel voorkomende tropische ziektes en gezondheidszorg in een ontwikkelingsland verder uit te breiden door het van dichtbij te zien en mee te maken.