Ben overtuigd van het nut van life lines. Nemen er al járen aan deel. Ad Cameron

Projecten Bekijk alle projecten

Normal aa882a60a822d8b3293b9b391b31cf2e14add9ea Crowdfunding tegen Corona - #CrowdvsCorona   Waarom wordt de een heel ziek en de ander nauwelijks? Welke gevolgen heeft het virus op de lange termijn? Hoe bouwen we antistoffen en immuniteit op? Op onder andere deze vragen zoeken de onderzoekers van het project 'Crowdfunding tegen Corona' antwoord. Zodat we het huidige coronavirus onder controle krijgen en nieuwe virussen in de toekomst minder gevolgen hebben op ons leven en onze maatschappij. Help jij ook? Voor jezelf, voor elkaar, voor nu en later.   Het corona COVID-19 virus is nieuw en er is nog maar weinig over bekend. Maar de antwoorden zijn dichtbij. Sámen met jou willen de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, Lifelines en de Aletta Jacobs School of Public Health daarom nog veel meer te weten komen over het virus en die kennis met de wereld delen. Om nu oplossingen te kunnen bieden, maar vooral om te achterhalen wat we van de huidige pandemie kunnen leren voor de toekomst.  Lifelines biedt schat aan informatieDankzij de data van biobank LifeLines is van 10% van de Noorderlingen in ons land al heel veel bekend over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Deze gegevens koppelen we aan nieuwe data, die we momenteel verzamelen om te achterhalen hoe de verspreiding van het coronavirus verloopt in Noord-Nederland en wat de fysieke en mentale gevolgen zijn op de lange termijn. Maar ook om inzicht te krijgen in de risicofactoren en de mogelijke samenhang met andere ziektes, leefstijl of genetische aanleg. Met die kennis kunnen we hier en elders in de wereld oplossingen zoeken om het coronavirus en soortgelijke pandemieën in de toekomst onder de duim te krijgen. Elke euro helptJochen Mierau is wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health: ‘Dankzij de deelnemers van Lifelines hebben we de mogelijkheid om een uniek gedetailleerd beeld te krijgen over welke invloed dit virus heeft op de mensen en de maatschappij. Want in die schat van data zitten de antwoorden op vragen verstopt. Bijvoorbeeld over welke groepen een verhoogd risico lopen op een zwaar ziekteverloop of waarom sommige jongeren wél heel ziek worden. Dat kan met allerlei factoren te maken hebben, erfelijk, het immuunsysteem, omgevingskenmerken, leefstijl, sociaaleconomische positie. Het verzamelen, verwerken en analyseren van al die informatie kost veel geld. Dat halen we op uit onze eigen gelederen, maar we willen ook een beroep doen op iedereen in Noord-Nederland en daarbuiten om ons te helpen. Steun ons onderzoek! Want samen krijgen we corona de wereld uit. Elke euro helpt!' Samenwerking Noord-NederlandHet project 'Crowdfunding tegen Corona' is opgezet door de Aletta Jacobs School of Public Health en is een samenwerkingsproject tussen de RUG, het UMCG, Lifelines en NDC Mediagroep, ondersteund door het Ubbo Emmius Fonds.   Zelf een actie starten? Naast doneren kun je ook zelf in actie komen en alleen, of met een groep, een actie starten. De opbrengsten van jouw actie tellen dan mee voor het project 'Crowdfunding tegen Corona'.   Kies dan voor de knop "Kom in actie!" en volg de instructies.   € 55.719 Opgehaald
Normal 7f186cccc134a098ff2eda1fabb74a9688902de6 Reisbeurzen voor studenten *** er is nieuws inzake impact corona op de beursaanvragen zie tabblad 'nieuws' *** Sinds jaar en dag ondersteunt het Groninger Universiteitsfonds studenten die een tijd willen studeren of stage lopen in het buitenland met een bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Zoals Jeri Nijland, studente MSc-programma Biologie aan de Faculteit Science & Engineering. Zij volgde een onderzoeksstage aan de McGill University in Montreal, Canada van oktober 2014 tot mei 2015.   'Met behulp van de GUF beurs voor Excellente Studenten had ik de kans om naar het Douglas Mental Health University Institute (McGill University) in Montreal te gaan. Aan dit instituut wordt, naast de behandeling van patiënten, ook veel onderzoek gedaan naar psychiatrische stoornissen. Ik werkte hier als Research Trainee bij de afdeling “Study and Treatment of Circadian Rhythms”, onder begeleiding van Prof. Dr. Diane B. Boivin. Deze afdeling maakt gebruik van speciale onderzoeksruimtes, de zogenoemde “tijdsvrije ruimtes”. Dat geeft je als onderzoeker de mogelijkheid om de rol van de biologische klok te bestuderen onder strikt gecontroleerde condities. Doordat het lab onderdeel uitmaakt van het psychiatrisch ziekenhuis, kon ik dankzij deze buitenlandse stage heel gespecialiseerd onderzoek doen naar psychiatrische stoornissen.' - Jeri Nijland Het doel van Jeri's stage was te bestuderen of lichttherapie een rol kan spelen in de behandeling van depressie bij patiënten die lijden aan een bipolaire stoornis. Voor deze groep zijn er momenteel weinig goede behandelingen. Bij andere typen van depressie liet lichttherapie al wel een positief effect zien. Bovendien blijken bipolaire patiënten vaak last te hebben van een verstoorde slaap en ontregelde ritmes in activiteit gedurende de dag. Het idee is dat deze factoren wellicht invloed hebben op de gemoedstoestand. Uit Jeri's onderzoek kwamen een aantal erg interessante resultaten  Momenteel is zij samen met Prof. Dr. Boivin en Prof. Dr. Beaulieu bezig om dit gepubliceerd te krijgen. Jeri: 'Al met al is mijn studiereis een ontzettend leuke en leerzame ervaring geweest, waarin ik me zowel op professioneel als op sociaal gebied heb ontwikkeld en veel heb geleerd. Graag wil ik het Groninger Universiteitsfonds dan ook bedanken voor de financiële bijdrage die deze reis mede mogelijk heeft gemaakt.' Het Groninger Universiteitsfonds wil graag meer studenten de gelegenheid geven een tijd in het buitenland te studeren, maar heeft daarvoor helaas onvoldoende middelen.   Wilt u het Groninger Universiteitsfonds daarbij helpen?   € 13.476 Opgehaald € 15.000 Streefbedrag 89% Bereikt
Normal 25a0fd96c18599f5e7a131db04a08cd3e34b17d6 Minder afval door stimuleren van herfabricage     Onderzoeker Stuart Zhu wil dat afval niet wordt weggegooid, maar gebruikt wordt als basis voor nieuwe producten.   2 miljard ton afval per jaar Ieder jaar gooien we wereldwijd zo'n 2 miljard ton aan afval weg. Dat is een enorme vernietiging van grondstoffen en een aanslag op het milieu. Een kringloopeconomie, waarin grondstoffen en producten zoveel mogelijk worden hergebruikt, kan daar verandering in brengen. Herfabricage is een van de pijlers van zo’n circulaire economie. Bij herfabricage worden gebruikte producten uit elkaar gehaald en vormen de (eventueel gerepareerde) onderdelen de basis voor nieuwe producten. Voorbeelden zijn hervulbare cartidges of de volledig uit vervangbare modules bestaande fairphone. Helaas komt herfabricage bij veel bedrijven maar moeizaam op gang. Oorzaken liggen zowel bij de producenten als bij de consumenten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer bedrijven gebruik gaan maken van herfabricage en dat consumenten hun afgedankte producten terugbrengen naar de fabrikant? Die vragen hoopt de Groninger onderzoeker Stuart Zhu te beantwoorden. Daarvoor zoekt hij steun bij alumni. Meer kennis nodig ‘Het is een complex probleem’, schets Stuart. ‘Je hebt de zogeheten “last mile”, dat is de manier waarop een product uiteindelijk bij de consument komt. Daar is veel onderzoek naar gedaan. In feite is die “last mile” de “first mile” van het terugvoerkanaal. Maar daar is maar weinig over bekend. Er zijn meerdere mogelijkheden: terugbrengen naar de winkel, opsturen naar de producent, of ophalen vanaf huis. Wat is efficiënter? En wat willen consumenten liever? In China blijkt dat laatste populair. In Europa juist niet. Maar waarom, dat weten we niet.’ Ook financieel en juridisch zijn er allerlei haken en ogen aan herfabricage. Stuart: ‘ Vooral de grotere, gevestigde bedrijven zijn bang dat ze omzet en marktaandeel verliezen. Als ze hun producten zo maken dat je onderdelen kunt vervangen, dan kunnen concurrenten die onderdelen ook makkelijker namaken. Bovendien kannibaliseren ze hun eigen markt als ze zowel nieuwe als hergebruikte producten aanbieden. Bedrijven beseffen dat ze beter toegerust moeten zijn om juiste beslissingen over herfabricage te nemen en dat ze de steun van wetgeving nodig hebben.’ Dit wil Zhu doen Daarom wil Zhu onderzoek doen bij een aantal bedrijven in Europa en China. Hij wil de verschillende processen bekijken, van ontwerp en productie van een product tot aan de consument, en weer terug. Zo hoopt hij optimale strategieën te kunnen formuleren, met aandacht voor verschillen per markt en regio, voor zowel bedrijven als overheden. Stuart: ‘Bedrijven zullen wel moeten overstappen naar meer hergebruik. Zowel in Europa als in China dwingt de overheid hen. Bovendien is het op de lange termijn de beste strategie. Met de juiste instrumenten kunnen producenten en overheden de juiste keuzes maken. Ik hoop hen een van die instrumenten te kunnen geven.’ Helpt u ook mee?  € 3.088 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 15% Bereikt