‚Äú Omdat wij je zo lief vinden ūüėČ Gerlien en Arjen ‚ÄĚ

Projecten Bekijk alle projecten

Beurzen voor Global Responsibility & Leadership In 2019 is de UCF Foundation opgericht om de bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership toegankelijk te maken voor studenten vanuit de hele wereld, ongeacht hun financi√ęle status.¬† Visie Wij geloven dat duurzame ontwikkeling alleen bereikt kan worden door hedendaagse uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Deze uitdagingen moeten worden opgepakt door inclusieve leiders die zijn getraind in het integreren van kennis vanuit verschillende disciplines, culturen en achtergronden. We streven naar een toekomst waar deze onderzoeks- en leermogelijkheden voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht iemands financi√ęle achtergrond. Missie Ons doel is om onderzoek en onderwijs binnen de driejarige bachelor of science in Global Responsibility & Leadership voor iedereen toegankelijk te maken en zo een diverse leeromgeving te cre√ęren. In de opleiding worden jongeren van verschillende achtergronden getraind om het initiatief te nemen om mondiale uitdagingen te verbinden met lokale oplossingen. We bereiken ons doel door fondsen te werven voor aankomende studenten vanuit de hele wereld en beurzen toe te kennen aan studenten op basis van behoefte en verdienste. Misha Haider vertelt waarom dit belangrijk is: Hi! My name is Misha Haider and I¬†am from Pakistan. Presently, I am enrolled in the bachelor program ‚ÄėGlobal Responsibility & Leadership‚Äô, at University of Groningen.After finishing high school, my focus on what I wanted to achieve in life was crystal clear. I wanted to acquire the skillset necessary for a professional career geared towards achieving a cleaner environment, absolute tolerance for diversity of opinion, greater gender equality and eradicating poverty and hunger through advocacy for social and distributive justice. That was when I got to know about this new program starting at the university, which seemed really intriguing to me. Hence, today I am one happy and content student studying in what I believe. The ambiance of the campus and the people involved in building it are all very helpful and sweet which made me feel right at home since the beginning. The scholarship I received to cover a part of the living expenses acted like an added cherry on top. More information? Please visit¬†www.ucffoundation.nl) ¬† ¬† ¬†Misha Haider Wat doen we met uw donatie? Met uw donatie cre√ęren we studiebeurzen voor studenten die anders niet bij ons zouden kunnen studeren omdat hun financi√ęle middelen hiertoe niet toereikend zijn. We focussen specifiek op studenten uit niet-EU/EER landen, omdat het collegegeld voor hen¬†‚ā¨ 12.600 per jaar is (drie keer zo hoog als voor EU/EER studenten).¬† Wilt u¬†ons¬†steunen? Elk bedrag is welkom! ‚ā¨¬†17.429 Opgehaald ‚ā¨¬†20.000 Streefbedrag 87% Bereikt
Steun talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden (EBF) Het Eric Bleumink Fonds (EBF) biedt talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de kans om in Groningen te studeren.¬†Aan onze universiteit krijgen zij toegang tot een modern onderwijssysteem, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en een internationaal academisch netwerk. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken.¬†Sinds de start in 2000 hebben 88 jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen uit 30 verschillende landen een EBF Talent Grant¬†mogen ontvangen. Elk jaar kan het fonds dankzij de bijdragen van¬†bijna 2.000 alumni, studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), gemiddeld aan vier studenten een beurs uitreiken. Helaas kunnen niet alle aanvragen voor een beurs gehonoreerd worden, maar onze ambitie is om het aantal beurzen te verhogen. Via een bel- en crowdfundingscampagne onder alumni hopen we de studie van een extra student te kunnen bekostigen. De kosten voor een beurs voor √©√©n jaar bedragen ongeveer ‚ā¨ 25.000. U kunt ons daarbij helpen. Elk bedrag is van harte welkom! ¬† Over het Eric Bleumink Fonds Het EBF is een¬†fonds op naam¬†van stichting Ubbo Emmius Fonds. Het Ubbo Emmius Fonds steunt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de RUG en heeft een ANBI-status. Giften aan het Ubbo Emmius Fonds ten behoeve van het EBF zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Omdat alle kosten van het Ubbo Emmius Fonds¬†worden gedragen door de universiteit, komt uw donatie volledig¬†ten goede aan het EBF en uiteindelijk aan de bursalen. ¬† ‚ā¨¬†9.176 Opgehaald ‚ā¨¬†25.000 Streefbedrag 36% Bereikt
Reisbeurzen voor studenten 2021-2022 Sinds jaar en dag ondersteunt het Groninger Universiteitsfonds (GUF) studenten die een tijd willen studeren of stage lopen in het buitenland met een bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Zoals Jeri Nijland, studente MSc-programma Biologie aan de Faculteit Science & Engineering. Zij volgde een onderzoeksstage aan¬†de McGill University in Montreal, Canada¬†van oktober 2014 tot mei 2015. ¬† 'Met behulp van de GUF beurs voor Excellente Studenten had ik de kans om naar het Douglas Mental Health University Institute (McGill University) in Montreal te gaan.¬†Aan dit instituut wordt, naast de behandeling van pati√ęnten, ook veel onderzoek gedaan naar psychiatrische stoornissen. Ik werkte hier als Research Trainee bij de afdeling ‚ÄúStudy and Treatment of Circadian Rhythms‚ÄĚ, onder begeleiding van Prof. Dr. Diane B. Boivin. Deze afdeling maakt gebruik van speciale onderzoeksruimtes, de zogenoemde ‚Äútijdsvrije ruimtes‚ÄĚ. Dat geeft je als onderzoeker de mogelijkheid¬†om de rol van de biologische klok te bestuderen onder strikt gecontroleerde condities. Doordat het lab onderdeel uitmaakt van het psychiatrisch ziekenhuis, kon ik dankzij deze buitenlandse stage heel gespecialiseerd onderzoek¬†doen naar psychiatrische stoornissen.' - Jeri Nijland Het doel van Jeri's¬†stage was te bestuderen of lichttherapie een rol kan spelen in¬†de behandeling van depressie¬†bij pati√ęnten die lijden aan een bipolaire stoornis. Voor deze groep¬†zijn er momenteel weinig goede behandelingen. Bij andere typen van depressie¬†liet lichttherapie al wel¬†een positief effect zien. Bovendien blijken¬†bipolaire pati√ęnten vaak last te hebben van een verstoorde slaap en ontregelde ritmes in activiteit gedurende de dag. Het idee is dat deze factoren wellicht invloed hebben op de gemoedstoestand.¬†Uit Jeri's onderzoek kwamen¬†een aantal erg interessante resultaten¬† Momenteel is zij samen met Prof. Dr. Boivin en Prof. Dr. Beaulieu bezig om dit gepubliceerd te krijgen. Jeri: 'Al met al is mijn studiereis een ontzettend leuke en leerzame ervaring geweest, waarin ik me zowel op professioneel als op sociaal gebied heb ontwikkeld en veel heb geleerd. Graag wil ik het Groninger Universiteitsfonds dan ook bedanken voor de financi√ęle bijdrage die deze reis mede mogelijk heeft gemaakt.' Het Groninger Universiteitsfonds wil graag meer studenten de gelegenheid geven een tijd in het buitenland te studeren, maar heeft daarvoor helaas onvoldoende middelen. ¬† Wilt u het Groninger Universiteitsfonds daarbij helpen? ¬† ‚ā¨¬†7.968 Opgehaald ‚ā¨¬†15.000 Streefbedrag 53% Bereikt