Ik vind het erg belangrijk dat er een naslagwerk komt, waar iedereen uit kan zien dat jullie op de goede weg zijn. Onze dochter werkt in het team van Porte, onderzoek is erg belangrijk. Orgaan donatie is erg belangrijk.Beter nog goede voorlichting om donor te worden. Niet het idee dat mensen geslacht worden. Die reacties heb ik namelijk veel gehoord na de wettelijke oproep. Mvg. Toos de Vries

Projecten Bekijk alle projecten

Normal 0eeacde7fa9b218296a27e7725daac1f1dd5a243 Nieuwste methode om kankercellen te bestuderen Dr. Romana Schirhagl en haar onderzoeksgroep van de vakgroep Biomedical Engineering gaan de strijd tegen kanker op een bijzondere manier aan: ze willen een methode ontwikkelen om met behulp van nanodiamantjes de stress binnen kankercellen vast te leggen. Daarmee verwachten ze kennis te verwerven voor het beoordelen en het verbeteren van medicijnen tegen kanker.   Over het onderzoek Vrije radicalen zijn schadelijke stoffen die vrijkomen wanneer een lichaamscel sterft, tijdens het roken, ondervoeding of onder invloed van bepaalde geneesmiddelen. Deze stoffen verschijnen meestal wanneer een cel stress beleeft. We weten niet goed hoe dat proces werkt. Het is moeilijk vrije radicalen te onderscheiden of te lokaliseren en te visualiseren. Met een nieuwe techniek krijgen we echter wel een beeld van deze stoffen. De techniek is gebaseerd op zeer kleine diamanten die de aanwezigheid van magnetische velden van deze vrije radicalen kunnen "voelen" als ze daar dichtbij zijn. De fluorescentie van het nanodiamantje laat dit zien doordat dan de helderheid verandert. Dit diamantje is zó gevoelig dat het zelfs het kleine magnetische veld van een enkele elektron kan detecteren. Dit werkt perfect in een clean room, een extreem schoon natuurkundig laboratorium. "Onze droom is om de nanodiamantjes in de kankercellen te brengen," aldus Romana Schirhagl, "als we de kankercellen dan met een medicijn uitschakelen, kunnen we met ons nanodiamantje een beeld krijgen van het medicijn én van de stress die het veroorzaakt bij de moleculen in de kankercel. Dit beeld geeft ons nieuwe inzichten over hoe medicijnen op nanoschaal werken en over hoe we nieuwe geneesmiddelen kunnen ontwerpen." Romana Schirhagl: “Het starten van een nieuwe onderzoeksgroep is het meest kritieke moment voor een jonge wetenschapper. Tijdens deze fase moet ik mijn reputatie binnen de wetenschappelijke gemeenschap zien te vestigen. Financiële steun in deze cruciale periode zou onze jonge onderzoeksgroep enorm kunnen helpen. Bovendien zou steun van het grote publiek de kansen op een toekomstige research grant behoorlijk vergroten. We hebben de basisuitrusting al, we zijn momenteel bezig deze te verbeteren en aan te vullen met nieuwe onderdelen om a. de vereiste gevoeligheid te bereiken, b. de locaties in de cel nauwkeuriger te bepalen en c. de biologische achtergrondfluorescentie te elimineren. Daarom doen we via crowdfunding een beroep op het publiek voor dit nieuwe experimentele onderzoek.” Het doelbedrag van 20.000 euro is bereikt!  In 2016 kreeg Romana bovendien een Starting Grant van de European Research Council (ERC) van € 1,5 miljoen. Romana: "Ik denk dat de crowdfundingcampagne daarbij heeft geholpen. Niet alleen omdat ik daardoor even wat extra geld had, maar ook omdat ik kon laten zien dat we ons op de buitenwereld richten en dat er meerdere mensen zijn die ons onderzoek zo belangrijk vinden dat ze er zelfs geld aan geven". Maar, uw donatie is nog steeds zeer welkom! Met extra geld kan Romana haar onderzoek nog verder uitbreiden. U kunt via deze site doneren. Elk bedrag is welkom! U kunt ook helpen door deze pagina te delen met uw familie, vrienden en bekenden via Facebook, Twitter, Linkedin, of via e-mail. Samen kunnen we Romana Schirhagl en haar team helpen de kankercellen te 'bespioneren' en uiteindelijk kanker beter bestrijden! € 21.035 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 105% Bereikt
Normal 8926c78e4f5ccce29928d8b04d7c7e869f8566d2 Opwekken van schone energie Dansvloeren, autowegen en huishoudelijke apparaten: overal om ons heen is energie uit beweging. De toekomstdroom van Beatriz Noheda (Natuurkundige, Zernike Institute for Advanced Materials) is om deze trillingsenergie - die nu verloren gaat - te benutten als energiebron. Haar onderzoek wordt financieel gesteund door oud-studenten in Groningen. Ook jij kunt helpen.  Piëzo-elektrische materialen produceren elektrische spanning als ze worden ingedrukt. Op dit moment worden ze toegepast in gasaanstekers, inkjet-printers, trillingsdempers en apparaten die gebruik maken van ultrasoon geluid. Maar piëzo-elektrische materialen hebben ook de potentie om te worden toegepast voor het winnen van elektriciteit uit trillingen van bijv. dansvloeren, auto’s, huishoudelijke apparaten en industriële machines. Het onderzoeksteam van prof.dr. Noheda doet onderzoek naar een methode om nieuwe, breder toepasbare piëzo-elektrische materialen te maken. ToekomstdroomDe toekomstdroom van Noheda is dat straten, spoorwegen en vloeren geplaveid zijn met piëzo-elektrische materialen. Maar voor het zover is, moeten die materialen eerst lichter, dunner en minder giftig worden (de huidige piëzo-elektrische materialen bevatten veel zware elementen, zoals lood). Het onderzoek van Noheda zet een flinke stap in die richting. Een enorme hoeveelheid energie die nu verloren gaat, zou zo benut kunnen worden. Draag ook bijOud-RUG-studenten in Groningen e.o. steunen via alumnikring de Aduarderkring het onderzoek van Noheda. Dankzij deze steun kon Noheda een promovendus aannemen, Arnoud Everhardt, om te experimenteren met lood-vervangende materialen. Everhardt is inmiddels gepromoveerd (mei 2017) en is erin geslaagd een nieuw piëzo-elektrisch materiaal te ontwikkelen zonder lood, maar wél met de efficiëntie van de huidige loodhoudende materialen. Zijn materiaal is niet giftig en kan daarom op vele manieren veilig toegepast worden. Op dit moment loopt er een proef in Zuidhorn (Groningen) om het materiaal in de praktijk te testen. Draag bij aan dit project en help mee de toekomstdroom van Beatriz Noheda te verwezenlijken!  € 90.775 Opgehaald € 100.000 Streefbedrag 90% Bereikt
Normal 2b33b5cfdfe9fbfc6a8b78e20aaa8f0eb5ca88ac Steun de grutto Twee jaar geleden werd de grutto verkozen tot de Nationale Vogel van Nederland. Maar het gaat niet goed met deze oer-Nederlandse trekvogel. In de afgelopen 25 jaar is het aantal meer dan gehalveerd. 2016 was opnieuw een dramatisch slecht broedseizoen. De 30.000 Nederlandse gruttoparen brachten slechts 4.000 jongen groot, terwijl er 11.000 nodig zijn om de soort in stand te houden. Als we niet oppassen is er over een aantal jaren nog maar een handjevol grutto’s over. Meer kennis nodig Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, wil samen met zijn onderzoeksteam achterhalen hoe we de grutto het beste kunnen helpen. Piersma en zijn team bestuderen al jaren de vogels én hun internationale leefomgevingen - de grutto overwintert in West-Afrika en trekt ieder voorjaar weer naar Nederland, waar maar liefst 85 tot 90% van alle paren broedt. Door dit onderzoek wordt steeds duidelijker hoe belangrijk veranderingen in de omgevingsomstandigheden zijn, met name veroorzaakt door intensievere landbouw, misschien in samenhang met klimaatsveranderingen. In 2014 ontving Piersma de gerenommeerde Spinozaprijs voor zijn onderzoek . Meevliegen Sinds enige tijd is het mogelijk om te zien wat vogels ervaren en daarvan te leren door - als het ware - met hen mee te vliegen. Dit kan door de grutto’s te “zenderen” met hele kleine, door zonnepaneeltjes gedreven, zendertjes die communiceren met enkele satellieten. Dergelijk onderzoek biedt een schat aan informatie en kan helpen bij een betere bescherming van het leefgebied van de vogel. Gezenderde grutto’s kunnen ons, zowel in de overwinterings- en broedgebieden als langs de trekweg, vertellen waar het wel en niet goed voor ze is, waar er voldoende eiwitrijk voedsel te vinden is en waar de omstandigheden bedreigend zijn.  Help meeMet uw hulp hoopt Theunis Piersma meer vogels te kunnen zenderen en zo te achterhalen hoe we de grutto het beste kunnen redden. Met een bedrag van € 20.000 kan hij vier nieuwe grutto’s uitrusten met een zender en hun trektochten volgen. We willen graag meer weten hoe we kunnen voorkomen dat onze nationale vogel uitsterft. Helpt u ook mee?  € 6.875 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 34% Bereikt
Normal 6ea3880f8d5f887cfe1d2758bb25fabd6fa8c982 50 jaar transplantatie in Groningen Groningen hoort bij de wereldtop in de transplantatiegeneeskunde. Meer dan 7000 volwassenen en kinderen kregen hier een 'tweede leven' dankzij een transplantatie. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben dan ook een rijke geschiedenis op dit gebied. In 1968 werd de eerste succesvolle transplantatie uitgevoerd. Inmiddels loopt Groningen regelmatig voorop in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe operatie- en orgaanpreservatietechnieken en nieuwe behandelingsmethodes. De kennis en zorg rond transplantaties is sinds enkele jaren samengebracht in het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Alle programma’s zijn in huis: dunne darm, hart, lever, long, nier, pancreas en stamcellen of combinaties hiervan. Dit comprehensive center is uniek in Nederland en zelfs op internationaal niveau zeldzaam. De geschiedenis van de transplantatiegeneeskunde in Groningen is een ‘pronkjuweel’ en verdient te worden vastgelegd. Daarom wil het UMC Groningen Transplantatie Centrum in 2018, vijftig jaar na de eerste transplantatie, een jubileumboek uitbrengen. In het boek wordt, samen met een groot aantal betrokkenen, uitgebreid ingegaan op het rijke verleden, heden en de toekomst van de transplantatiegeneeskunde in Groningen. Voor de realisatie van dit jubileumboek zoeken we uw steun. Een belangrijk deel van de kosten is inmiddels gedekt, mede dankzij de hulp van het UMCG, de RUG en het UMC Groningen Transplantatie Centrum. We hopen dat u wilt helpen de laatste € 30.000 bij elkaar te brengen. Mogen we ook op uw steun rekenen? € 19.506 Opgehaald € 30.000 Streefbedrag 65% Bereikt
Normal 2093fbd61068680e82666735f20f353a16eadef9 De Dode Zeerollen: schatten uit de grotten van Qumran De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt één van de grootste archeologische vondsten ooit: de Dode Zeerollen. Het verhaal van hun ontdekking leest als een Dan Brown thriller, maar dan beter omdat de Dode Zeerollen echt zijn. In de vorige eeuw werden de meer dan tweeduizend jaar oude manuscripten gevonden in grotten nabij Qumran aan de Dode Zee. Deze ontdekking brengt ons naar de herkomst van de meest invloedrijke religieuze teksten in onze wereldgeschiedenis, de Bijbel. Of men gelovig is of niet, dit is werelderfgoed. Mladen Popović, directeur van het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, is wereldleider in het onderzoek naar de rollen. Hij wil jonge, getalenteerde wetenschappers de kans bieden zich aan te sluiten bij zijn onderzoek en zo een nieuwe generatie Dode Zeerollen experts opleiden. Jij kunt hem hierbij helpen. De Dode Zeerollen dateren de derde eeuw v.Chr. tot de eerste eeuw n.Chr. en zijn als een tijdmachine die ons toont wat mensen meer dan tweeduizend jaar geleden lazen, dachten en vonden. Ze zijn gevonden tussen 1947 en 1956 in elf grotten nabij Qumran, aan de Dode Zee. De bijna duizend manuscripten behoren tot de oudst bekende religieuze teksten met betrekking tot het Jodendom, het Christendom en de Bijbel. Het Groningse Qumran Instituut verricht al sinds 1961 specialistisch onderzoek naar de Dode Zeerollen. Het instituut is uniek in Nederland en speelt ook internationaal een leidende rol. Het is het enige onderzoekscentrum in Nederland waar de studie van het oude Jodendom en de Dode Zeerollen centraal staat.In 2013 slaagde prof. Popović in iets wat niemand eerder lukte. Hij haalde een set originele Dode Zeerollen - die beheerd worden door de Israel Antiquities Authority - naar Nederland voor een unieke expositie in het Drents Museum. Popović was gastcurator van de tentoonstelling, die 140.000 bezoekers trok. De jonge directeur ontving tevens een prestigieuze Europese grant om onderzoek te doen naar de schrijvens van de oude teksten. Wie schreven en kopieerden de Dode Zeerollen? Een interdisciplinair project waarbij wordt samengewerkt met kunstmatige intelligentie. Steun ons Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Het doel van het Qumran Instituut is om extra onderzoeksposities te creëren om de geheimen van de Dode Zeerollen verder te ontrafelen. Popović wil jonge, getalenteerde onderzoekers in het vakgebied de kans bieden antwoorden te vinden, door één tot twee jaar aan het Qumran Instituut onderzoek te doen. Jij kunt hem helpen een nieuwe generatie Dode Zeerollen experts op te leiden door te doneren via deze website. Jouw hulp is hard nodig, omdat er weinig onderzoeksgelden zijn binnen dit specialistische vakgebied. Je kunt ook helpen door deze pagina te delen. Deel het op Facebook en vertel je vrienden, familie en collega's over dit initiatief. Motiveer anderen om dit project ook te steunen. Elke donatie is welkom en helpt ons het verhaal achter de Dode Zeerollen verder te ontrafelen. Anderen waren je voor: een groep alumni heeft bij de aftrap van deze crowdfundactie samen een bedrag van 45.750 euro toegezegd. In totaal is er 70.000 euro nodig om voor één jaar één postdoc onderzoeker aan te nemen. Het Ubbo Emmius Fonds zet alles op alles om de benodigde financiering binnen te halen en we hopen natuurlijk op jouw steun.  Recent in de media:Dagblad van het Noorden, april 2016 > lees dit artikel € 60.456 Opgehaald € 70.000 Streefbedrag 86% Bereikt
27/07/2017 Nieuwe update Weidevogels lijden ernstig onder de verandering van ons landschap. Neem de grutto: 90% van deze typisch Nederlandse weidevogel broedt in ons land, maar nageslacht hebben ze nauwelijks meer omdat hun kuikens de weide-insekten niet meer kunnen vinden in het monotone droge grasland. Tussen de frequente maaibeurten door is het voor eieren en kuikens trouwens ook lastig overleven, en een kuiken dat hongerig op een gladgeschoren weiland naar insekten loopt te zoeken is zelf een gemakkellijke prooi. Het gevolg is dat onze gruttopopulatie aan het uitsterven is. Hiermee staat de grutto symbool voor de keuzes die we als samenleving maken (zie artikel Han Olff, Broerstraat 5, nr. 2 2017, pg.18 en 19) Van de meer dan 120.000 grutto paren rond 1970 zijn er nu minder dan 30.000 over. In Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Drente zijn grutto’s verdwenen en zelfs Fryslân is ondertussen minstens driekwart van z’n grutto’s kwijt. En wat voor grutto’s geldt, in nog sterkere mate voor alle alle weidevogels. Van ‘Kening fan ‘e Greide (www.kingofthemeadows.eu) 27/07/2017 Nieuwe update Volgens de jury vindt er door ‘Kening fan de Greide’ een open discussie plaats over de toekomst vanhet Friese platteland. Ze vinden het bijzonder knap dat het initiatief mensen uit verschillendedisciplines met elkaar heeft verbonden. Lees meer >> 27/07/2017 Nieuwe update Na vier jaar zonder enig broedsucces is er een kans dat grutto Amalia jongen kan grootbrengen. Amalia is de beroemste grutto van Fryslân, en misschien wel van Nederland. In 2013 is Amalia uitgerust met een lichtgewichtzender. Dit gebeurde nabij de stad Amalia in Spanje. Sinds die dag weten we waar Amalia dagelijks is (zie Follow the Godwits). Ieder jaar keert Amalia terug naar hetzelfde weiland van de familie Stremler aan de Froonackerdyk in Easterlittens (Fryslân). Vanmiddag bezocht ik de boerderij van de familie Stremler en ik vroeg, zoals altijd, of ik op zoek mocht naar Amalia. Die toestemming kreeg ik natuurlijk, want de boer en z’n familie kennen me en weten dat ik ieder jaar Amalia kom bezoeken. Toen ik het weiland in liep zal ik slechts één paartje grutto’s. Ze zaten een kraai op de hielen en ze benaderden mij met luide alarmsignalen. Helaas kon ik niet zien of de grutto’s zenders droegen. Ik liep verder door het hoge gras met bossen bloeiende boterbloemen (Ranunculus acris) en de laatste koekoeksbloemen van het jaar (Cardamine pratensis). Ik zag zelfs een paar hooibeestjes (Coenonympha pamphilus), voor mij een teken dat deze boer rekening houdt met weidevogels want anders zouden er geen vlinders en een hoeveelheid andere insecten zijn. Aan een uiteinde van het weiland werd ik plotseling drie paartjes grutto’s gewaar, die opvlogen uit het hoge gras. Een van hen bleek Amalia te zijn! Ik zag de zender en de entenne op de rug. De vogel zag er super goed uit! Het lukte me om de kleurringen aan de poten van Amalia te bekijken en zo wist ik zeker dat het Amalia was. Met hun typische vlucht met hangende poten laten grutto’s zien waar ze hun kuikens hebben verstopt. Toch kon ik ze niet vinden; misschien waren de kuikens nog erg klein en het gras was erg hoog, ik wilde er niet op gaan staan! Deze ervaring is geen garantie dat het Amalia lukt dit seizoen jongen groot te brengen. De confronterende cijfers vertellen ons dat slechts één van de twintig kuikens het eerste levensjaar zal overleven. Maaimachines, gebrek aan insecten en een breed scala predatoren maken het de kuikens in de eerste levensweken niet gemakkelijk. Gelukkig wordt er nog niet gemaaid op de broedplek van Amalia en ook in de directe omgeving is nog veel ongemaaid land en percelen met beweiding. Zou het dan toch lukken? Een paar weken later zijn de donsballen in slanke pubers veranderd. Ze hebben de 21 dagen overleefd, maar of ze de eerste trektocht naar het zuiden zullen overleven is nog onzeker. mei/juni 2017 door Jos Hooijmeijer (blog op “Kening fan’e Griede)