Ter nagedachtenis aan Ot Louw Arend en Sylvia Swart-Dekker

Projecten Bekijk alle projecten

Normal aa882a60a822d8b3293b9b391b31cf2e14add9ea Crowdfunding tegen Corona - #CrowdvsCorona In maart kregen we in Nederland met de coronacrisis te maken: een wereldwijde pandemie waar nog weinig over bekend was. De Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en biobank Lifelines bundelden de krachten en in korte tijd ontstond het grote Lifelines Corona-onderzoek. Om de kennis te vergroten. Om risicofactoren in kaart te brengen. En om onszelf beter voor te bereiden op wat er nog zou komen. Inmiddels loopt dit onderzoek negen maanden en zijn de eerste resultaten bekend. Maar ons werk is nog niet klaar. In 2021 willen we het onderzoek voortzetten. Om ook tijdens het vaccinatieprogramma de noordelijke bevolking te blijven bestuderen. Om  de gevolgen van deze pandemie op de langere termijn in kaart te brengen. En om ons voor te bereiden en in de toekomst snel te kunnen schakelen. Wij doen mee voor jou, voor onszelf, voor een gezonde toekomst, voor wie doe jij mee? Lifelines biedt schat aan informatieDankzij de data van biobank LifeLines is van 10% van de Noorderlingen in ons land al heel veel bekend over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Deze gegevens koppelen we aan nieuwe data, die we momenteel verzamelen om te achterhalen hoe de verspreiding van het coronavirus verloopt in Noord-Nederland en wat de fysieke en mentale gevolgen zijn op de lange termijn. Maar ook om inzicht te krijgen in de risicofactoren en de mogelijke samenhang met andere ziektes, leefstijl of genetische aanleg. Met die kennis kunnen we hier en elders in de wereld oplossingen zoeken om het coronavirus en soortgelijke pandemieën in de toekomst onder de duim te krijgen. Elke euro helptJochen Mierau is wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health: ‘Dankzij de deelnemers van Lifelines hebben we de mogelijkheid om een uniek gedetailleerd beeld te krijgen over welke invloed dit virus heeft op de mensen en de maatschappij. Want in die schat van data zitten de antwoorden op vragen verstopt. Bijvoorbeeld over welke groepen een verhoogd risico lopen op een zwaar ziekteverloop of waarom sommige jongeren wél heel ziek worden. Dat kan met allerlei factoren te maken hebben, erfelijk, het immuunsysteem, omgevingskenmerken, leefstijl, sociaaleconomische positie. Het verzamelen, verwerken en analyseren van al die informatie kost veel geld. Dat halen we op uit onze eigen gelederen, maar we willen ook een beroep doen op iedereen in Noord-Nederland en daarbuiten om ons te helpen. Steun ons onderzoek! Want samen krijgen we corona de wereld uit. Elke euro helpt!' Samenwerking Noord-NederlandHet project 'Crowdfunding tegen Corona' is opgezet door de Aletta Jacobs School of Public Health en is een samenwerkingsproject tussen de RUG, het UMCG, Lifelines en NDC Mediagroep, ondersteund door het Ubbo Emmius Fonds.   Zelf een actie starten? Naast doneren kun je ook zelf in actie komen en alleen, of met een groep, een actie starten. De opbrengsten van jouw actie tellen dan mee voor het project 'Crowdfunding tegen Corona'.   Kies dan voor de knop "Kom in actie!" en volg de instructies.   € 66.492 Opgehaald
Normal 89aa765ac8b97e8e54833ca598b0a9235d8305f3 Steun talentvolle studenten uit de armste landen Het Eric Bleumink Fonds (EBF) biedt talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de kans om in Groningen te studeren. Aan onze universiteit krijgen zij toegang tot een modern onderwijssysteem, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en een internationaal academisch netwerk. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken. Sinds de start in 2000 hebben 76 jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen een EBF Talent Grant mogen ontvangen. Elk jaar kan het fonds dankzij de bijdragen van bijna 2.000 alumni, studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), gemiddeld aan vier studenten een beurs uitreiken. Helaas kunnen niet alle aanvragen voor een beurs gehonoreerd worden, maar onze ambitie is om het aantal beurzen te verhogen. Via een bel- en crowdfundingscampagne onder alumni hopen we de studie van een extra student te kunnen bekostigen. De kosten voor één beurs bedragen ongeveer € 25.000. U kunt ons daarbij helpen. Elk bedrag is van harte welkom!   Over het Eric Bleumink Fonds Het EBF is een fonds op naam van stichting Ubbo Emmius Fonds. Het Ubbo Emmius Fonds steunt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de RUG en heeft een ANBI-status. Giften aan het Ubbo Emmius Fonds ten behoeve van het EBF zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Omdat alle kosten van het Ubbo Emmius Fonds worden gedragen door de universiteit, komt uw donatie volledig ten goede aan het EBF en uiteindelijk aan de bursalen.   € 4.999 Opgehaald € 25.000 Streefbedrag 19% Bereikt
Normal 1104a11fa4b1b8bcef6f5a94bf0970e598cbe4cc RootPatch! Studenten redden de aardappel plant Liefhebber van de Nederlandse stamppot, friet of hutspot? Al deze gerechten worden gemaakt van een kenmerkend product uit de Nederlandse landbouw, de aardappel. De aardappel is een product dat niet alleen deel uitmaakt van de Nederlandse eetcultuur, maar ook van vele andere landen wereldwijd en is daarom een populair landbouwproduct. De productie van dit voedselgewas wordt echter bemoeilijkt door organismen uit de omgeving die de groei van de aardappelplant beïnvloeden. Een van de belangrijkste kwaaddoeners zijn de cysteaaltjes (Globodera pallida & rostochiensis), kleine aaltjes die in de grond rond de aardappelplant leven. Deze aaltjes nestelen zich in de wortelen van de plant en gebruiken de energie die nodig is om de plant en de aardappelen te laten ontwikkelen. De impact is vaak niet met het blote oog te zien maar naar schatting veroorzaken ze in Europa alleen al een jaarlijks verlies in oogst van 460 miljoen euro. De huidige methoden om de cysteaaltjes te bestrijden zijn niet goed genoeg of hebben nadelige gevolgen op de omgeving. Met uw hulp, hopen we dichterbij een betere oplossing te komen!  Een nieuwe aanpak!  Dit jaar focust iGEM Groningen zich op het ontwikkelen van RootPatch. RootPatch is een samenwerking van genetisch gemodificeerde bacteriën die een laag vormen om de wortels van de aardappelplant.  Met RootPatch hopen we een innovatieve methode te ontwikkelen die de aardappelplant op een veilige en effectieve manier tegen de cysteaaltjes kan  beschermen. Het mechanisme van RootPatch is gebaseerd op de werking van specifieke neuropeptiden in het zenuwstelsel van het cysteaaltje. Door de niveaus van deze neuropeptiden in het zenuwstelsel aan te passen, kunnen we het gedrag van het aaltje beïnvloeden en het de aardappelplant laten ontwijken. Om dit bereiken, zullen we de bacterie Bacillus mycoides, een in het wild voorkomende bacterie, gebruiken om een laag bacteriën te vormen om de wortels van de aardappelplant. Deze bacterie is genetisch aangepast en zal zogenaamde Neuropeptide-like proteins (NLPs) produceren. Door de infiltratie van het NLPs in het zenuwstelsel van de aaltjes, zijn we in staat om de neuropeptide balans aan te passen. Doordat de aaltjes uiteindelijk geen juiste bron van voedsel meer kunnen vinden, zullen ze het uiteindelijk niet overleven.  Niet alleen is RootPatch, dankzij de specifieke aard van dit mechanisme gebaseerd op neuropeptiden, zeer specifiek voor alleen bepaalde nematoden, ook is het gemakkelijk toepasbaar en, in theorie, te gebruiken voor vele andere aaltjes die andere planten negatief beïnvloeden. Door het verwisselen van een aantal componenten in RootPatch zouden we wellicht vele andere planten in de toekomst kunnen helpen.  Educatie Naast hun doel om een nieuwe oplossing te vinden voor het cysteaaltje probleem, is iGEM Groningen, in samenwerking met landelijke instanties, begonnen met het ontwikkelen van een nieuw educatieplatform om middelbare scholieren bij te leren over het gebruik van dit soort genetisch gemodificeerde organismen. Het uiteindelijke doel is om scholieren zelf een mening te laten opbouwen ten opzichte van genetische modificatie en het gebruik daarvan. Met de inbreng van de scholieren op het platform zal een adviesrapport worden opgesteld door de universiteit van Leiden die gepresenteerd zal worden aan de Nederlandse overheid. iGEM  Twaalf gemotiveerde masterstudenten met verschillende achtergronden van de Universiteit van Groningen werken samen aan dit project tijdens de iGEM competitie. iGEM (international Genetically Engineered Machine) is een internationale competitie waarin ~250 multidisciplinaire teams worden uitgedaagd om innovatieve oplossingen te vinden voor maatschappelijk problemen met behulp van synthetische biologie. De universiteit van Groningen is al meerdere jaren succesvol in de competitie en heeft in 2012 zelfs de hoofdprijs mee naar huis genomen. Ook dit jaar is het team hard aan het werk om verschillende prijzen binnen te halen voor de universiteit!  Waarom iGEM Groningen uw hulp nodig heeft Om dit alles te realiseren, heeft iGEM Groningen uw hulp nodig! Ondanks de steun van de universiteit en uit de industrie, zijn ze nog steeds op zoek naar financiële hulp om mee te kunnen doen aan de competitie en hun project te voltooien. Elke euro telt om dichterbij het einddoel te komen! Zo is er geld nodig om labwerk en computersimulaties te doen, maar ook om andere aspecten zoals het educatieplatform te realiseren. Eind oktober zal het team het project en de resultaten presenteren tijdens het virtuele iGEM finale evenement dat wordt bijgewoond door 6000 studenten en academici. Een jury bestaande uit experts in synthetische biologie zullen tijdens dit evenement het project en de resultaten beoordelen. We hopen dat u deze groep jonge gemotiveerde studenten kunt helpen om de wereld van cysteaaltje bestrijding en synthetische biologie te veranderen! € 320 Opgehaald € 2.500 Streefbedrag 12% Bereikt
Normal 25a0fd96c18599f5e7a131db04a08cd3e34b17d6 Minder afval door stimuleren van herfabricage     Onderzoeker Stuart Zhu wil dat afval niet wordt weggegooid, maar gebruikt wordt als basis voor nieuwe producten.   2 miljard ton afval per jaar Ieder jaar gooien we wereldwijd zo'n 2 miljard ton aan afval weg. Dat is een enorme vernietiging van grondstoffen en een aanslag op het milieu. Een kringloopeconomie, waarin grondstoffen en producten zoveel mogelijk worden hergebruikt, kan daar verandering in brengen. Herfabricage is een van de pijlers van zo’n circulaire economie. Bij herfabricage worden gebruikte producten uit elkaar gehaald en vormen de (eventueel gerepareerde) onderdelen de basis voor nieuwe producten. Voorbeelden zijn hervulbare cartidges of de volledig uit vervangbare modules bestaande fairphone. Helaas komt herfabricage bij veel bedrijven maar moeizaam op gang. Oorzaken liggen zowel bij de producenten als bij de consumenten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer bedrijven gebruik gaan maken van herfabricage en dat consumenten hun afgedankte producten terugbrengen naar de fabrikant? Die vragen hoopt de Groninger onderzoeker Stuart Zhu te beantwoorden. Daarvoor zoekt hij steun bij alumni. Meer kennis nodig ‘Het is een complex probleem’, schets Stuart. ‘Je hebt de zogeheten “last mile”, dat is de manier waarop een product uiteindelijk bij de consument komt. Daar is veel onderzoek naar gedaan. In feite is die “last mile” de “first mile” van het terugvoerkanaal. Maar daar is maar weinig over bekend. Er zijn meerdere mogelijkheden: terugbrengen naar de winkel, opsturen naar de producent, of ophalen vanaf huis. Wat is efficiënter? En wat willen consumenten liever? In China blijkt dat laatste populair. In Europa juist niet. Maar waarom, dat weten we niet.’ Ook financieel en juridisch zijn er allerlei haken en ogen aan herfabricage. Stuart: ‘ Vooral de grotere, gevestigde bedrijven zijn bang dat ze omzet en marktaandeel verliezen. Als ze hun producten zo maken dat je onderdelen kunt vervangen, dan kunnen concurrenten die onderdelen ook makkelijker namaken. Bovendien kannibaliseren ze hun eigen markt als ze zowel nieuwe als hergebruikte producten aanbieden. Bedrijven beseffen dat ze beter toegerust moeten zijn om juiste beslissingen over herfabricage te nemen en dat ze de steun van wetgeving nodig hebben.’ Dit wil Zhu doen Daarom wil Zhu onderzoek doen bij een aantal bedrijven in Europa en China. Hij wil de verschillende processen bekijken, van ontwerp en productie van een product tot aan de consument, en weer terug. Zo hoopt hij optimale strategieën te kunnen formuleren, met aandacht voor verschillen per markt en regio, voor zowel bedrijven als overheden. Stuart: ‘Bedrijven zullen wel moeten overstappen naar meer hergebruik. Zowel in Europa als in China dwingt de overheid hen. Bovendien is het op de lange termijn de beste strategie. Met de juiste instrumenten kunnen producenten en overheden de juiste keuzes maken. Ik hoop hen een van die instrumenten te kunnen geven.’ Helpt u ook mee?  € 3.138 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 15% Bereikt
Normal 7f186cccc134a098ff2eda1fabb74a9688902de6 Reisbeurzen voor studenten *** er is nieuws inzake impact corona op de beursaanvragen zie tabblad 'nieuws' *** Sinds jaar en dag ondersteunt het Groninger Universiteitsfonds studenten die een tijd willen studeren of stage lopen in het buitenland met een bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Zoals Jeri Nijland, studente MSc-programma Biologie aan de Faculteit Science & Engineering. Zij volgde een onderzoeksstage aan de McGill University in Montreal, Canada van oktober 2014 tot mei 2015.   'Met behulp van de GUF beurs voor Excellente Studenten had ik de kans om naar het Douglas Mental Health University Institute (McGill University) in Montreal te gaan. Aan dit instituut wordt, naast de behandeling van patiënten, ook veel onderzoek gedaan naar psychiatrische stoornissen. Ik werkte hier als Research Trainee bij de afdeling “Study and Treatment of Circadian Rhythms”, onder begeleiding van Prof. Dr. Diane B. Boivin. Deze afdeling maakt gebruik van speciale onderzoeksruimtes, de zogenoemde “tijdsvrije ruimtes”. Dat geeft je als onderzoeker de mogelijkheid om de rol van de biologische klok te bestuderen onder strikt gecontroleerde condities. Doordat het lab onderdeel uitmaakt van het psychiatrisch ziekenhuis, kon ik dankzij deze buitenlandse stage heel gespecialiseerd onderzoek doen naar psychiatrische stoornissen.' - Jeri Nijland Het doel van Jeri's stage was te bestuderen of lichttherapie een rol kan spelen in de behandeling van depressie bij patiënten die lijden aan een bipolaire stoornis. Voor deze groep zijn er momenteel weinig goede behandelingen. Bij andere typen van depressie liet lichttherapie al wel een positief effect zien. Bovendien blijken bipolaire patiënten vaak last te hebben van een verstoorde slaap en ontregelde ritmes in activiteit gedurende de dag. Het idee is dat deze factoren wellicht invloed hebben op de gemoedstoestand. Uit Jeri's onderzoek kwamen een aantal erg interessante resultaten  Momenteel is zij samen met Prof. Dr. Boivin en Prof. Dr. Beaulieu bezig om dit gepubliceerd te krijgen. Jeri: 'Al met al is mijn studiereis een ontzettend leuke en leerzame ervaring geweest, waarin ik me zowel op professioneel als op sociaal gebied heb ontwikkeld en veel heb geleerd. Graag wil ik het Groninger Universiteitsfonds dan ook bedanken voor de financiële bijdrage die deze reis mede mogelijk heeft gemaakt.' Het Groninger Universiteitsfonds wil graag meer studenten de gelegenheid geven een tijd in het buitenland te studeren, maar heeft daarvoor helaas onvoldoende middelen.   Wilt u het Groninger Universiteitsfonds daarbij helpen?   € 13.476 Opgehaald € 15.000 Streefbedrag 89% Bereikt