Ik heb zelf met veel plezier aan de RUG gestudeerd en gun het iedereen zo'n ervaring en natuurlijk ook de gewenste kennis op te doen. Als sommigen daarvoor een financieel steuntje nodig hebben, draag ik daar graag aan bij. Raymund Prins

Projecten Bekijk alle projecten

Normal 8b8e401d66cd013c4a6731fd29954dd8125c5465 Steun talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden Het Eric Bleumink Fonds (EBF) biedt talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de kans om in Groningen te studeren. Aan onze universiteit krijgen zij toegang tot een modern onderwijssysteem, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en een internationaal academisch netwerk. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken. Sinds de start in 2000 hebben meer dan 60 jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen een EBF Talent Grant mogen ontvangen. 'Mijn naam is Olivia Jelenje uit Malawi, Afrika. Ik ben echt gezegend dat ik een beurs van het EBF heb ontvangen in het jaar 2010/11. Het fonds heeft mijn master Population Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen betaald. Niet alleen was mijn studie in Nederland een geweldige ervaring, maar de master Population Studies heeft ook vele deuren voor mij geopend. Ik ben nu werkzaam als Monitoring Evaluatie Accountability en Learning Coordinator bij GOAL in Malawi. Het is een grote eer om te weten dat EBF mijn potentieel herkende en mij en andere studenten deze beurs heeft toegekend. Dank je wel EBF!' Elk jaar kan het fonds dankzij de bijdragen van ruim 1500 alumni, studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), gemiddeld aan vier studenten een beurs uitreiken. Helaas kunnen niet alle aanvragen voor een beurs gehonoreerd worden. De ambitie van het EBF is daarom om in september 2017 vijf studenten te laten starten met een beurs. De kosten voor deze extra beurs wil het EBF graag ophalen via een belcampagne naar de alumni van de RUG en via deze crowdfundingsite. De kosten voor één beurs bedragen € 25.000. U kunt ons daarbij helpen. Elk bedrag is van harte welkom. Het Eric Bleumink Fonds Het EBF is een fonds op naam van de stichting Ubbo Emmius Fonds. Het Ubbo Emmius Fonds steunt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de RUG en heeft een ANBI-status. Giften aan het Ubbo Emmius Fonds ten behoeve van het EBF zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Omdat alle kosten van het Ubbo Emmius Fonds worden gedragen door de universiteit, komt uw donatie volledig ten goede aan het EBF en de bursalen. € 5.200 Opgehaald € 25.000 Streefbedrag 20% Bereikt
Normal 2093fbd61068680e82666735f20f353a16eadef9 De Dode Zeerollen: schatten uit de grotten van Qumran De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt één van de grootste archeologische vondsten ooit: de Dode Zeerollen. Het verhaal van hun ontdekking leest als een Dan Brown thriller, maar dan beter omdat de Dode Zeerollen echt zijn. In de vorige eeuw werden de meer dan tweeduizend jaar oude manuscripten gevonden in grotten nabij Qumran aan de Dode Zee. Deze ontdekking brengt ons naar de herkomst van de meest invloedrijke religieuze teksten in onze wereldgeschiedenis, de Bijbel. Of men gelovig is of niet, dit is werelderfgoed. Mladen Popović, directeur van het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, is wereldleider in het onderzoek naar de rollen. Hij wil jonge, getalenteerde wetenschappers de kans bieden zich aan te sluiten bij zijn onderzoek en zo een nieuwe generatie Dode Zeerollen experts opleiden. Jij kunt hem hierbij helpen. De Dode Zeerollen dateren de derde eeuw v.Chr. tot de eerste eeuw n.Chr. en zijn als een tijdmachine die ons toont wat mensen meer dan tweeduizend jaar geleden lazen, dachten en vonden. Ze zijn gevonden tussen 1947 en 1956 in elf grotten nabij Qumran, aan de Dode Zee. De bijna duizend manuscripten behoren tot de oudst bekende religieuze teksten met betrekking tot het Jodendom, het Christendom en de Bijbel. Het Groningse Qumran Instituut verricht al sinds 1961 specialistisch onderzoek naar de Dode Zeerollen. Het instituut is uniek in Nederland en speelt ook internationaal een leidende rol. Het is het enige onderzoekscentrum in Nederland waar de studie van het oude Jodendom en de Dode Zeerollen centraal staat.In 2013 slaagde prof. Popović in iets wat niemand eerder lukte. Hij haalde een set originele Dode Zeerollen - die beheerd worden door de Israel Antiquities Authority - naar Nederland voor een unieke expositie in het Drents Museum. Popović was gastcurator van de tentoonstelling, die 140.000 bezoekers trok. De jonge directeur ontving tevens een prestigieuze Europese grant om onderzoek te doen naar de schrijvens van de oude teksten. Wie schreven en kopieerden de Dode Zeerollen? Een interdisciplinair project waarbij wordt samengewerkt met kunstmatige intelligentie. Steun ons Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Het doel van het Qumran Instituut is om extra onderzoeksposities te creëren om de geheimen van de Dode Zeerollen verder te ontrafelen. Popović wil jonge, getalenteerde onderzoekers in het vakgebied de kans bieden antwoorden te vinden, door één tot twee jaar aan het Qumran Instituut onderzoek te doen. Jij kunt hem helpen een nieuwe generatie Dode Zeerollen experts op te leiden door te doneren via deze website. Jouw hulp is hard nodig, omdat er weinig onderzoeksgelden zijn binnen dit specialistische vakgebied. Je kunt ook helpen door deze pagina te delen. Deel het op Facebook en vertel je vrienden, familie en collega's over dit initiatief. Motiveer anderen om dit project ook te steunen. Elke donatie is welkom en helpt ons het verhaal achter de Dode Zeerollen verder te ontrafelen. Anderen waren je voor: een groep alumni heeft bij de aftrap van deze crowdfundactie samen een bedrag van 45.750 euro toegezegd. In totaal is er 70.000 euro nodig om voor één jaar één postdoc onderzoeker aan te nemen. Het Ubbo Emmius Fonds zet alles op alles om de benodigde financiering binnen te halen en we hopen natuurlijk op jouw steun.  Recent in de media:Dagblad van het Noorden, april 2016 > lees dit artikel € 47.496 Opgehaald € 70.000 Streefbedrag 67% Bereikt
Normal da4f890045d131ce7389c9d47468bac381db3e7c Nieuwe kennis over oale groond Onderzoek naar middeleeuwse handelswegen, plaggenlandbouw en een ringwalburcht in Twente. Of het nu gaat om woningbouw, nieuwe infrastructuur, waterberging, natuurontwikkeling of de landbouw, Nederland blijft in beweging, en dat is altijd al zo geweest. Landschapsecoloog Harm Smeenge werkt aan de ontwikkeling van een nieuw vakgebied: de historische ecologie, waarin verschillende vakgebieden en onderzoekstechnieken gecombineerd worden. Noordoost Twente is zijn proefgebied, want  ‘vermoedelijk is er nergens meer variatie in de geschiedenis van het landschap dan daar.’ U kunt Harm helpen bij zijn onderzoek.Harm Smeenge is landschapsecoloog en promovendus aan het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit centrum richt zich onder leiding van professor Theo Spek op onderzoek naar de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap en vertaalt deze inzichten naar hedendaagse vraagstukken op het terrein van duurzaamheid, culturele identiteit, ruimtelijke ontwikkeling en biodiversiteit. In Noordoost Twente doet Harm onderzoek naar de wisselwerking tussen de mens en het landschap in de afgelopen 10.000 jaar. Dit 'levensverhaal' van Noordoost Twente construeert hij door verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden: fysische geografie, (paleo) ecologie en historische geografie. Het maken van landschapsreconstructies op basis van het verbinden van zo veel diverse wetenschappelijke disciplines, over zo’n grote tijdsdiepte, heeft nooit eerder plaatsgevonden. Steun het onderzoekIn 2017 hoopt Harm Smeenge te promoveren op de ecologische geschiedenis van Noordoost Twente. De onderzoekstechnieken om deze geschiedenis exact te dateren zijn kostbaar. Het Kenniscentrum Landschap van de RUG heeft de middelen voor dit unieke onderzoek niet beschikbaar. Daarom zoekt het Ubbo Emmius Fonds uw steun. In totaal heeft Harm Smeenge € 50.000,- nodig voor dateringsonderzoek naar Middeleeuwse handelswegen, de plaggenlandbouw en de Hunenborg.  De doelstelling voor het eerste deel van de crowdfunding is € 20.000,-. Dit is bedoeld voor het dateringsonderzoek naar de handelswegen en de plaggenlandbouw.  Met uw donatie kan Harm Smeenge dit dateringsonderzoek uitvoeren. Wilt u hem daarbij helpen? Doneer dan nu en steun Harm's onderzoek!   Verdwenen landschappen dateren Middeleeuwse handelswegenDe Puntbeek is een oergeul van de Dinkel. Deze grensbeek was ooit een stroompje van een metertje breed. In de Middeleeuwen kruiste een handelsweg de Puntbeek. Deze weg lag destijds op een zandrug tussen natte veengebieden en was belangrijk voor handelsverkeer tussen Oldenzaal en Hannover. In de steile oever langs de Puntbeek is nu golvend zand met zwarte veenlagen zichtbaar. De ‘golven’ ontstonden later toen over dit pad met paard en wagen tonnen Bentheimerzandsteen werd vervoerd. Het zandsteen werd gebruikt voor gebouwen, maar ook doopvonten en drinkbakken, die in Oost- en Noord-Nederland nog overal te vinden zijn. Het intensieve vervoer leidde, in combinatie met overbegrazing, tot stuifzand en veroorzaakte uiteindelijk het dichtstuiven van de Puntbeek. De weg naar Duitsland werd hierdoor te nat en verloor zijn functie. Dit is te herleiden door het ontbreken van karrensporen in recentere bodemlagen. Veel later ontstond er op deze plek door de plaggenlandbouw zelfs een es. Ontginningen in de afgelopen twee eeuwen versnelden de waterafvoer en zo sneed de Puntbeek z’n loop twee meter diep door zijn eigen sediment. Dit zijn de patronen (zie foto) in de oeverwand zichtbaar. Deze processen in de tijd verdienen nader onderzoek. PlaggenlandbouwDe landschapsgeschiedenis van Twente is uniek. Zo is Twente het centrum van de internationale plaggenlandbouw. Om meer zicht te krijgen in de ouderdom en het gebruik van de essen wordt bodemkundig onderzoek gecombineerd met stuifmeel- en bodem-chemisch onderzoek. Ernstige tekorten aan mineralen waren ooit de aanleiding om te gaan bemesten met plaggen. De plaggenlandbouw had een grote invloed op het landschap. Zowel de ontwikkeling van de plaggenlandbouw als de erosie- en sedimentatieprocessen die volgden verdienen nader onderzoek (o.m. met een combinatie van stuifmeel- en dateringsonderzoek). Over Harm SmeengeHarm Smeenge (1979) werd in 2005 Master of Science aan de Wageningen Universiteit nadat hij via drie vooropleidingen een hele brede kennisbasis had verworven op het gebied van bos- en planten ecologie, natuurbeheer en historische ecologie. Harm is naast zijn promotieplaats bij het Kenniscentrum Landschap werkzaam in Ede bij de Unie van Bosgroepen als adviseur Landschapsecologie/Historische ecologie voor eigenaren van bos- en natuurgebieden. Foto Puntbeek: Elmer Spaargaren. € 17.100 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 85% Bereikt
01/12/2016 Nieuwe update Dankzij alle donaties die zijn binnengekomen, is er een postdoc onderzoeker geworven: Jason Zurawski. Hij blijft ten minste één jaar in Groningen om aan het Qumran Instuut onderzoek te doen. Zurawski behaalde in 2016 zijn PhD in Nabije Oosten Studies aan de Universiteit van Michigan. Hij is een kenner van de geschiedenis en literatuur van het Jodendom in de oude Griekse en Romeinse tijd. Zijn onderzoek richt zich op onderwijs en pedagogiek in deze periode. Zurawski's onderzoek past uitstekend bij het Qumran Instituut. Zijn focus op oud onderwijs (Grieks paideia) en pedagogiek zal het onderzoek dat reeds bij het Qumran Instituut wordt uitgevoerd - zoals het project rond digitale paleografie naar de oude schriftgeleerden - aanvullen.  In zijn eerste drie maanden heeft Zurawksi al veel gedaan. Voor alle donateurs schreef hij een korte update: "Het is moeilijk te geloven dat er al drie maanden zijn verstreken sinds ik begon aan het Qumran Instituut, dankzij de genereuze steun van vele donateurs. Deze paar maanden zijn al ongelooflijk productief geweest. Ik heb een groot artikel afgerond over de eerste-eeuwse Joodse filosoof Philo van Alexandrië en zijn ontvatting over de educatieve waarde van de Joodse wet. Ik heb ook gewerkt aan mijn boek project rond de verschillende standpunten van Joods onderwijs tijdens de Hellenistische en Romeinse tijd. Cambridge University Press is zeer geïnteresseerd in dit project. Verder ben ik bezig met een aanvraag bij de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschapenlijk Onderzoek), namelijk voor een VENI-subsidie. Daarmee zou ik mijn onderzoek in Groningen met drie jaar kunnen verlengen. Ergens aankomende zomer hoor ik hier meer over. Ik ben het Qumran Instituut en haar directeur, Mladen Popović, erg dankbaar voor deze kans. Popović biedt mij een zeer intellectueel stimulerende omgeving en ik kijk uit naar de komende periode."   29/11/2016 Nieuwe update "Dankzij jullie bijdragen, die van Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer, heb ik dateringsonderzoek kunnen doen naar de ouderdom van de oude akkerlagen in de Mekkelhorst en bovenliggende plaggendekken. Hieruit komt naar voren dat de oudste akkerlagen uit de vroege middeleeuwen dateren en de opvolgende plaggenlagen uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Het is fascinerend om te weten dat  deze dateringen overeenkomen met de ouderdom van de boerderijen.  Een andere bijzonderheid uit het dateringsonderzoek is dat we nu met zekerheid een akkerbodem uit de Romeinse tijd hebben kunnen blootleggen. Na de Romeinse tijd is deze akker bos geworden en één van de oudste boslocaties in Twente. Het bevestigt maar weer eens hoe dynamisch een landschap kan zijn. Het onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van Noordoost Twente heeft geleid tot een dik manuscript met nieuwe inzichten vanuit de aardkunde, ecologie en cultuurhistorie. Inmiddels ben ik dit omvangrijke manuscript aan het uitdunnen en herstructureren om daarmee “nieuwe kennis” beter naar voren te brengen. Het zou toch prachtig zijn als er een publieksvriendelijk boek over de landschapsgeschapsgeschiedenis van Noordoost-Twente tussen ijstijd en heden verschijnt, dat naast wetenschappers ook gelezen wordt door geïnteresseerde liefhebbers uit de streek. Dit boek wil ik aankleden met veel foto’s, kaarten en illustraties om de kennis in zowel tekst als beeld te kunnen overdragen. Hiervoor is ook nog een financieringsbehoefte. Wellicht kunt u me daarbij helpen." Harm Smeenge, november 2016.  29/11/2016 Nieuwe donatie Het Eric Bleumink Fonds maakt het verschil voor studenten die anders geen kans hebben op een studie aan een top-100 universiteit: een verschil voor t leven