Een transplantatie kan je een tweede leven, een nieuw leven geven. UMCG heeft dit al 50 jaar voor heel veel mensen mogelijk gemaakt. Een jubileumboek over de geschiedenis van de transplantatiegeneeskunde, het verleden, heden en de toekomst is een prachtig initiatief, dat zeker gesteund dient te worden. Lucie Soer

Projecten Bekijk alle projecten

Normal 2b33b5cfdfe9fbfc6a8b78e20aaa8f0eb5ca88ac Steun de grutto Twee jaar geleden werd de grutto verkozen tot de Nationale Vogel van Nederland. Maar het gaat niet goed met deze oer-Nederlandse trekvogel. In de afgelopen 25 jaar is het aantal meer dan gehalveerd. 2016 was opnieuw een dramatisch slecht broedseizoen. De 30.000 Nederlandse gruttoparen brachten slechts 4.000 jongen groot, terwijl er 11.000 nodig zijn om de soort in stand te houden. Als we niet oppassen is er over een aantal jaren nog maar een handjevol grutto’s over. Meer kennis nodig Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, wil samen met zijn onderzoeksteam achterhalen hoe we de grutto het beste kunnen helpen. Piersma en zijn team bestuderen al jaren de vogels én hun internationale leefomgevingen - de grutto overwintert in West-Afrika en trekt ieder voorjaar weer naar Nederland, waar maar liefst 85 tot 90% van alle paren broedt. Door dit onderzoek wordt steeds duidelijker hoe belangrijk veranderingen in de omgevingsomstandigheden zijn, met name veroorzaakt door intensievere landbouw, misschien in samenhang met klimaatsveranderingen. In 2014 ontving Piersma de gerenommeerde Spinozaprijs voor zijn onderzoek . Meevliegen Sinds enige tijd is het mogelijk om te zien wat vogels ervaren en daarvan te leren door - als het ware - met hen mee te vliegen. Dit kan door de grutto’s te “zenderen” met hele kleine, door zonnepaneeltjes gedreven, zendertjes die communiceren met enkele satellieten. Dergelijk onderzoek biedt een schat aan informatie en kan helpen bij een betere bescherming van het leefgebied van de vogel. Gezenderde grutto’s kunnen ons, zowel in de overwinterings- en broedgebieden als langs de trekweg, vertellen waar het wel en niet goed voor ze is, waar er voldoende eiwitrijk voedsel te vinden is en waar de omstandigheden bedreigend zijn.  Help meeMet uw hulp hoopt Theunis Piersma meer vogels te kunnen zenderen en zo te achterhalen hoe we de grutto het beste kunnen redden. Met een bedrag van € 20.000 kan hij vier nieuwe grutto’s uitrusten met een zender en hun trektochten volgen. We willen graag meer weten hoe we kunnen voorkomen dat onze nationale vogel uitsterft. Helpt u ook mee?  € 12.545 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 62% Bereikt
Normal 6ea3880f8d5f887cfe1d2758bb25fabd6fa8c982 50 jaar transplantatie in Groningen Groningen hoort bij de wereldtop in de transplantatiegeneeskunde. Meer dan 7000 volwassenen en kinderen kregen hier een 'tweede leven' dankzij een transplantatie. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben dan ook een rijke geschiedenis op dit gebied. In 1968 werd de eerste succesvolle transplantatie uitgevoerd. Inmiddels loopt Groningen regelmatig voorop in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe operatie- en orgaanpreservatietechnieken en nieuwe behandelingsmethodes. De kennis en zorg rond transplantaties is sinds enkele jaren samengebracht in het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Alle programma’s zijn in huis: dunne darm, hart, lever, long, nier, pancreas en stamcellen of combinaties hiervan. Dit comprehensive center is uniek in Nederland en zelfs op internationaal niveau zeldzaam. De geschiedenis van de transplantatiegeneeskunde in Groningen is een ‘pronkjuweel’ en verdient te worden vastgelegd. Daarom wil het UMC Groningen Transplantatie Centrum in 2018, vijftig jaar na de eerste transplantatie, een jubileumboek uitbrengen. In het boek wordt, samen met een groot aantal betrokkenen, uitgebreid ingegaan op het rijke verleden, heden en de toekomst van de transplantatiegeneeskunde in Groningen. Voor de realisatie van dit jubileumboek zoeken we uw steun. Een belangrijk deel van de kosten is inmiddels gedekt, mede dankzij de hulp van het UMCG, de RUG en het UMC Groningen Transplantatie Centrum. We hopen dat u wilt helpen de laatste € 30.000 bij elkaar te brengen. Mogen we ook op uw steun rekenen? € 19.746 Opgehaald € 30.000 Streefbedrag 65% Bereikt
Normal 608a86c010c46991eafb0fbe8abe2f68901aa001 Steun de wetenschap Onderwijs en onderzoek zijn de motor van vooruitgang in onze samenleving. In Groningen geloven we dat wetenschap de wereld kan veranderen. En jij kunt daaraan bijdragen. Het Ubbo Emmius Fonds zoekt steun voor bijzondere wetenschappelijke projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nieuwe medische behandelwijzen, andere energievormen, solide rechtspraak, inzichten in mens en maatschappij, ze vinden allemaal hun oorsprong in academische kennis. Extra geld biedt onderzoekers speelruimte om projecten op te zetten waarvan de uitkomst onzeker is: er kunnen geweldige nieuwe inzichten worden verworven, maar evengoed doodlopende wegen worden betreden. Voor de ontwikkeling van (fundamenteel) onderzoek is een dergelijke ‘speeltuin’ enorm belangrijk. Ook kan de universiteit met extra geld studenten meer mogelijkheden en ondersteuning in hun opleiding bieden of bijvoorbeeld talenten uit ontwikkelingslanden de kans geven  om in Groningen te studeren.      Door het Ubbo Emmius Fonds (UEF) te steunen, stimuleer je de wetenschap op het gebied dat voor jou belangrijk is. Je kunt bijdragen aan een van de volgende thema’s:      Gezondheid: hoe kunnen we langer gezond, gelukkig en maatschappelijk actief blijven?    Energie: de overgang van de huidige fossiele energiebronnen naar nieuwe, duurzame energieproductie. Duurzaamheid: het creëren en onderhouden van een duurzame en evenwichtige samenleving. Onderwijs: talentvolle studenten worden gesteund door middel van verschillende beurzen.              Deze thema's zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar, onderzoek is steeds meer interdisciplinair. Bovendien floreert goed onderzoek in een omgeving waarin goed onderwijs wordt gegeven en vice versa. Op deze manier draagt de universiteit via haar onderwijs en onderzoek actief bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken. Heb je geen voorkeur voor een van de hiervoor genoemde thema’s, dan kun je geven aan het UEF in het algemeen en bepaalt het fonds welk project op dat moment de steun het meest nodig heeft. € 0 Opgehaald € 5.000 Streefbedrag 0% Bereikt
Normal adb9c07ae868a276edb769f4060ffba7eb38a45f Steun het Groningse iGEM team 2017 en hun strijd tegen voedselverspilling Bacteriën spelen een belangrijke rol in het maken van veel melkproducten. Al eeuwen lang. Met behulp van bacteriën kan melk fermenteren en ontstaat er bijvoorbeeld kaas, karnemelk of yoghurt. De fermentatie geeft de melk nieuwe eigenschappen, zoals een andere smaak en textuur, betere verteerbaarheid, een langere houdbaarheid of meer vitaminen. Helaas zijn deze bacteriën erg gevoelig voor virale infecties, waardoor het fermentatieproces kan mislukken. Gevolg is dat er jaarlijks grote hoeveelheden melk moeten worden weggegooid. Ons team wil een detectiemechanisme maken om de infecties op te sporen, zodat deze verspilling in de toekomst niet meer hoeft plaats te vinden. Om dit te bereiken zullen we een CRISPR-systeem gaan inbouwen in de fermentatiebacterie Lactococcus lactis. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) is van origine een belangrijk onderdeel van het bacteriële verdedigingssysteem tegen virussen. Het DNA van het virus wordt door de bacterie geïntegreerd in een CRISPR-verzameling. Dit kan vervolgens gebruikt worden om de aanvaller onschadelijk te maken. Door dit systeem op een aantal plekken aan te passen, kan de bacterie zo gebouwd worden dat hij alleen specifieke, gevaarlijk virussen detecteert. De geïnfecteerde detectorcellen kunnen bovendien een virusinfectie weerstaan en vervolgens een signaal afgeven dat zichtbaar is voor bijvoorbeeld de kwaliteitsmanager of lokale producent van een melkproduct.  Het is de eerste keer dat een dergelijk virus-specifiek CRISPR-systeem in de Lactococcus lactis bacterie wordt geïmplementeerd. Het iGEM team Groningen 2017 hoopt door het creeren van deze combinatie voedselverspilling tegen te gaan en bij te dragen aan een duurzame toekomst. De international Genetically Engineered Machine competition (iGEM) is een wereldwijde wedstrijd waarbij studenten een micro-organisme moeten ontwikkelen voor een nieuwe, maatschappelijk relevante toepassing. Tijdens een groot evenement, de Giant Jamboree, in november 2017 zullen we ons project uiteindelijk presenteren. Het project van dit jaar heeft een voorgesteld budget van meer dan €30.000. Deze kosten worden gemaakt door onder andere het onderzoek, evenementen ter promotie en educatie voor studenten van alle leeftijden over ons project en wetenschap in het algemeen. Gezamenlijk hebben we al stappen gezet om samen met de universiteit en bedrijven die gerelateerd zijn aan wetenschap een groot deel van de kosten voor ons project te dekken. Desalniettemin lukt het ons niet om ons project succesvol te laten verlopen zonder steun van anderen. Om onze laatste kosten te kunnen dekken starten wij een crowdfunding actie om de laatste € 3.000 binnen te halen die wij nodig hebben om ons uitdagende project tot een succes uit te voeren. Wil je het team helpen met een donatie? Elk bedrag is welkom!Of wil je zelf fondsenwerven? Start dan een actie en draag op deze manier bij. Wil je graag als bedrijf bijdragen aan dit project? Neem dan contact op via igem.2017.groningen@gmail.com. € 885 Opgehaald € 3.000 Streefbedrag 29% Bereikt