Succes Margreet! Michelle Kieft

Projecten Bekijk alle projecten

Normal 7f186cccc134a098ff2eda1fabb74a9688902de6 Reisbeurzen voor studenten Sinds jaar en dag ondersteunt het Groninger Universiteitsfonds studenten die een tijd willen studeren of stage lopen in het buitenland met een bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Zoals Jeri Nijland, studente MSc-programma Biologie aan de Faculteit Science & Engineering. Zij volgde een onderzoeksstage aan de McGill University in Montreal, Canada van oktober 2014 tot mei 2015.   'Met behulp van de GUF beurs voor Excellente Studenten had ik de kans om naar het Douglas Mental Health University Institute (McGill University) in Montreal te gaan. Aan dit instituut wordt, naast de behandeling van patiënten, ook veel onderzoek gedaan naar psychiatrische stoornissen. Ik werkte hier als Research Trainee bij de afdeling “Study and Treatment of Circadian Rhythms”, onder begeleiding van Prof. Dr. Diane B. Boivin. Deze afdeling maakt gebruik van speciale onderzoeksruimtes, de zogenoemde “tijdsvrije ruimtes”. Dat geeft je als onderzoeker de mogelijkheid om de rol van de biologische klok te bestuderen onder strikt gecontroleerde condities. Doordat het lab onderdeel uitmaakt van het psychiatrisch ziekenhuis, kon ik dankzij deze buitenlandse stage heel gespecialiseerd onderzoek doen naar psychiatrische stoornissen.' - Jeri Nijland Het doel van Jeri's stage was te bestuderen of lichttherapie een rol kan spelen in de behandeling van depressie bij patiënten die lijden aan een bipolaire stoornis. Voor deze groep zijn er momenteel weinig goede behandelingen. Bij andere typen van depressie liet lichttherapie al wel een positief effect zien. Bovendien blijken bipolaire patiënten vaak last te hebben van een verstoorde slaap en ontregelde ritmes in activiteit gedurende de dag. Het idee is dat deze factoren wellicht invloed hebben op de gemoedstoestand. Uit Jeri's onderzoek kwamen een aantal erg interessante resultaten  Momenteel is zij samen met Prof. Dr. Boivin en Prof. Dr. Beaulieu bezig om dit gepubliceerd te krijgen. Jeri: 'Al met al is mijn studiereis een ontzettend leuke en leerzame ervaring geweest, waarin ik me zowel op professioneel als op sociaal gebied heb ontwikkeld en veel heb geleerd. Graag wil ik het Groninger Universiteitsfonds dan ook bedanken voor de financiële bijdrage die deze reis mede mogelijk heeft gemaakt.' Het Groninger Universiteitsfonds wil graag meer studenten de gelegenheid geven een tijd in het buitenland te studeren, maar heeft daarvoor helaas onvoldoende middelen.   Wilt u het Groninger Universiteitsfonds daarbij helpen?   € 2.545 Opgehaald € 12.000 Streefbedrag 21% Bereikt
Normal 03f9a6f3823e2914fe5dfa72e18134f441003510 iGEM: Maakt de groenste LEGO blokjes! iGEM verslaat de duistere kant van LEGO! Heb je enig idee hoeveel LEGO blokjes per minuut worden geproduceerd? ... 35.000! Dat is een duizelingwekkende hoeveelheid! Hoewel deze bouwstenen sinds jaar en dag populair zijn, zit er ook een bittere smaak aan. Bij het maken van dit nostalgische speeltje produceert LEGO per minuut meer dan 300 kilogram CO2. Omdat we deze iconische bouwstenen niet ons nageslacht willen ontnemen, maar wel een groene wereld willen achterlaten, zijn we tot een oplossing gekomen. We gebruiken micro-organismen om afvalwater om te toveren tot nieuwe LEGO blokjes. Op deze manier vermindert de CO2 uitstoot enorm. Om deze nieuwe techniek te ontwikkelen en om te verzekeren dat de nieuwe generatie ook met LEGO kan spelen hebben we jullie hulp hard nodig!   Wat we gaan doen We gaan het DNA van gistcellen aanpassen zodat ze in staat zijn kunststof te maken uit afvalwater. Hetzelfde kunststof waarvan LEGO blokjes gemaakt zijn: duurzaam en opnieuw te gebruiken. We willen dit gaan presenteren tijdens 14e editie van de iGEM competitie in Boston, USA,  dat plaats vindt van 24 t/m 28 oktober. De deelname aan de iGEM competitie kost het team veel geld, waaronder kosten voor het laboratorium, de materialen, het bouwen van een prototype en deelname aan de wedstrijd. De faculteit steunt het iGEM team, maar dat is niet voldoende om alle kosten te dekken.   Wil je het team helpen met een donatie? Elk bedrag is welkom! Doneren is hartstikke makkelijk en is enkel een druk op de knop aan rechterkant van deze pagina. Om dit project te blijven volgen verwijzen wij jullie graag door naar één van de sociale media platforms. En vergeet natuurlijk niet te doneren om dit project tot een succes te brengen.   Over iGEM iGEM, international Genetically Engineered Machine, is een internationale, jaarlijkse wedstrijd in Synthetische Biologie. Multidisciplinaire teams van studenten bouwen hierin met behulp van de nieuwste technieken een biologische machine. De studenten bedenken, ontwerpen en bouwen een bacterie met een nuttige en/of interessante toepassingen. Inmiddels doen er meer dan 300 teams mee van universiteiten over de hele wereld. Tijdens de finale in Boston presenteren zij hun resultaat en wordt er gestreden om de wereldtitel. Ook doet er ieder jaar een team van de Rijksuniversiteit Groningen mee om te laten zien dat de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen tot de besten van de wereld behoort. Jij kunt het team van dit jaar steunen! € 1.572 Opgehaald € 3.000 Streefbedrag 52% Bereikt
Normal 2b33b5cfdfe9fbfc6a8b78e20aaa8f0eb5ca88ac Een handjevol grutto's Drie jaar geleden werd de grutto verkozen tot de Nationale Vogel van Nederland. Maar het gaat niet goed met deze oer-Nederlandse trekvogel. In de afgelopen 25 jaar is het aantal meer dan gehalveerd. 2016 was opnieuw een dramatisch slecht broedseizoen. De 30.000 Nederlandse gruttoparen brachten slechts 4.000 jongen groot, terwijl er 11.000 nodig zijn om de soort in stand te houden. Als we niet oppassen is er over een aantal jaren nog maar een handjevol grutto’s over. Meer kennis nodig Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, wil samen met zijn onderzoeksteam achterhalen hoe we de grutto het beste kunnen helpen. Piersma en zijn team bestuderen al jaren de vogels én hun internationale leefomgevingen - de grutto overwintert in West-Afrika en trekt ieder voorjaar weer naar Nederland, waar maar liefst 85 tot 90% van alle paren broedt. Door dit onderzoek wordt steeds duidelijker hoe belangrijk veranderingen in de omgevingsomstandigheden zijn, met name veroorzaakt door intensievere landbouw, misschien in samenhang met klimaatsveranderingen. In 2014 ontving Piersma de gerenommeerde Spinozaprijs voor zijn onderzoek . Meevliegen Sinds enige tijd is het mogelijk om te zien wat vogels ervaren en daarvan te leren door - als het ware - met hen mee te vliegen. Dit kan door de grutto’s te “zenderen” met hele kleine, door zonnepaneeltjes gedreven, zendertjes die communiceren met enkele satellieten. Dergelijk onderzoek biedt een schat aan informatie en kan helpen bij een betere bescherming van het leefgebied van de vogel. Gezenderde grutto’s kunnen ons, zowel in de overwinterings- en broedgebieden als langs de trekweg, vertellen waar het wel en niet goed voor ze is, waar er voldoende eiwitrijk voedsel te vinden is en waar de omstandigheden bedreigend zijn.  Help meeMet uw hulp hoopt Theunis Piersma meer vogels te kunnen zenderen en zo te achterhalen hoe we de grutto het beste kunnen redden. Met een bedrag van € 20.000 kan hij vier nieuwe grutto’s uitrusten met een zender en hun trektochten volgen. We willen graag meer weten hoe we kunnen voorkomen dat onze nationale vogel uitsterft. Helpt u ook mee?  € 11.050 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 55% Bereikt
Normal 6ea3880f8d5f887cfe1d2758bb25fabd6fa8c982 50 jaar transplantatie in Groningen Groningen hoort bij de wereldtop in de transplantatiegeneeskunde. Meer dan 7000 volwassenen en kinderen kregen hier een 'tweede leven' dankzij een transplantatie. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben dan ook een rijke geschiedenis op dit gebied. In 1968 werd de eerste succesvolle transplantatie uitgevoerd. Inmiddels loopt Groningen regelmatig voorop in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe operatie- en orgaanpreservatietechnieken en nieuwe behandelingsmethodes. De kennis en zorg rond transplantaties is sinds enkele jaren samengebracht in het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Alle programma’s zijn in huis: dunne darm, hart, lever, long, nier, pancreas en stamcellen of combinaties hiervan. Dit comprehensive center is uniek in Nederland en zelfs op internationaal niveau zeldzaam. De geschiedenis van de transplantatiegeneeskunde in Groningen is een ‘pronkjuweel’ en verdient te worden vastgelegd. Daarom wil het UMC Groningen Transplantatie Centrum in 2018, vijftig jaar na de eerste transplantatie, een jubileumboek uitbrengen. In het boek wordt, samen met een groot aantal betrokkenen, uitgebreid ingegaan op het rijke verleden, heden en de toekomst van de transplantatiegeneeskunde in Groningen. Voor de realisatie van dit jubileumboek zoeken we uw steun. Een belangrijk deel van de kosten is inmiddels gedekt, mede dankzij de hulp van het UMCG, de RUG en het UMC Groningen Transplantatie Centrum. We hopen dat u wilt helpen de laatste € 30.000 bij elkaar te brengen. Mogen we ook op uw steun rekenen? € 46.241 Opgehaald € 30.000 Streefbedrag 154% Bereikt
Normal 2e8629b0276cd0cf1870782a22188b89478d4d0b Beurzen voor medisch talent De Junior Scientific Masterclass (JSM) geeft studenten geneeskunde en tandheelkunde de kans zich al tijdens hun studie extra te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek. De JSM is binnen het UMC Groningen een professionele kweekvijver voor (tand)artsen, die later patiëntenzorg willen combineren met wetenschappelijk onderzoek. Door het aanbieden van extra cursussen en onderzoeksplekken is het mogelijk om binnen het Bachelorsprogramma een 'Honours'-graad voor onderzoek te behalen en/of gecombineerd met coassistentschappen een promotietraject te volgen resulterend in een MD/PhD. De studenten krijgen deze mogelijkheid aangeboden door middel van een aanvullende beurs. Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) helpt mee om deze beurzen te kunnen financieren. Het onderzoek dat de studenten doen kost veel geld, dat niet uit reguliere onderwijs- en onderzoeksmiddelen kan worden bekostigd. Door een donatie aan de JSM kunnen onze studenten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en zichzelf verrijken door middel van dit programma. Hiermee krijgen zij net die extra financiële speelruimte om het maximale uit hun onderzoeksproject te halen en wellicht in de toekomst medische vraagstukken op te lossen.  Sinds 2010 hebben in totaal 41 JSM studenten een beurs ontvangen, voor een totaalbedrag € 335.894. 21 studenten kregen een UEF- JSM Talent Grant en 20 andere JSM studenten ontvingen door bemiddeling van het UEF een beurs van de Van der Meer-Boerema Stichting. Ook dit jaar willen we studenten graag weer deze kans geven. We hopen van harte dat u ons wilt steunen! € 19.298 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 96% Bereikt
Normal 608a86c010c46991eafb0fbe8abe2f68901aa001 Steun de wetenschap Onderwijs en onderzoek zijn de motor van vooruitgang in onze samenleving. In Groningen geloven we dat wetenschap de wereld kan veranderen. En jij kunt daaraan bijdragen. Het Ubbo Emmius Fonds zoekt steun voor bijzondere wetenschappelijke projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nieuwe medische behandelwijzen, andere energievormen, solide rechtspraak, inzichten in mens en maatschappij, ze vinden allemaal hun oorsprong in academische kennis. Extra geld biedt onderzoekers speelruimte om projecten op te zetten waarvan de uitkomst onzeker is: er kunnen geweldige nieuwe inzichten worden verworven, maar evengoed doodlopende wegen worden betreden. Voor de ontwikkeling van (fundamenteel) onderzoek is een dergelijke ‘speeltuin’ enorm belangrijk. Ook kan de universiteit met extra geld studenten meer mogelijkheden en ondersteuning in hun opleiding bieden of bijvoorbeeld talenten uit ontwikkelingslanden de kans geven  om in Groningen te studeren.      Door het Ubbo Emmius Fonds (UEF) te steunen, stimuleer je de wetenschap op het gebied dat voor jou belangrijk is. Je kunt bijdragen aan een van de volgende thema’s:      Gezondheid: hoe kunnen we langer gezond, gelukkig en maatschappelijk actief blijven?    Energie: de overgang van de huidige fossiele energiebronnen naar nieuwe, duurzame energieproductie. Duurzaamheid: het creëren en onderhouden van een duurzame en evenwichtige samenleving. Onderwijs: talentvolle studenten worden gesteund door middel van verschillende beurzen.              Deze thema's zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar, onderzoek is steeds meer interdisciplinair. Bovendien floreert goed onderzoek in een omgeving waarin goed onderwijs wordt gegeven en vice versa. Op deze manier draagt de universiteit via haar onderwijs en onderzoek actief bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken. Heb je geen voorkeur voor een van de hiervoor genoemde thema’s, dan kun je geven aan het UEF in het algemeen en bepaalt het fonds welk project op dat moment de steun het meest nodig heeft. € 400 Opgehaald € 5.000 Streefbedrag 8% Bereikt